Huisartsen Coöperatie Amstelland - SeederDeBoer

Toekomstbestendige capaciteitsplanning huisartsenzorg in Amstelveen

Binnen de gemeente Amstelveen zijn er al langere tijd zorgen over de verdeling en de hoeveelheid beschikbare capaciteit van de huisartsenzorg. Patiënten willen zich inschrijven bij een huisarts, maar er is geen plaats. Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA), de gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid wilden meer inzicht in de huidige situatie en oplossingen voor de toekomst. Ze vroegen SeederDeBoer om hiermee aan de slag te gaan.

“Ik krijg weleens telefoontjes. Waarom kan ik geen huisarts vinden in Amstelveen? Dat is natuurlijk een probleem. Maar wat is er nu echt aan de hand? En hoe kunnen we het oplossen? Dat wilde ik uitzoeken.” Aan het woord is Jacomien de Jong, directeur van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (vanaf heden HCA). “We weten dat huisartsenpraktijken in sommige buurten een patiëntenstop hanteren, terwijl in andere buurten een overvloed aan huisartsen is. Deze situatie – net zoals de steeds complexere zorgvraag – legt grote druk op de gevestigde huisartsen, met name in de gebieden met een capaciteitstekort. De urgentie om op korte termijn verlichting te bieden voor de huisartsenzorg in Amstelveen is dus hoog.”


Ook Femke Hoekstra, beleidsadviseur bij de gemeente Amstelveen kent het probleem goed. “Naast de vragen die wij hierover krijgen, spelen er ook andere uitdagingen. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor de uitbreiding van woonwijken. Meer mensen betekent meer vraag naar zorg. We moeten er dus echt mee aan de slag.” En dat gebeurt dan ook, samen met Zorg en Zekerheid. “Het is goed dat we dit gezamenlijk oppakken”, zegt Inge Huernink, senior zorginkoper huisartsenzorg, hierover. “We vroegen SeederDeBoer na een succesvolle pitch om een rapport te maken waarin de huidige situatie van de huisartsenzorg in beeld is gebracht en waarin een advies staat over hoe de capaciteit van de huisartsenzorg in Amstelveen toekomstbestendig gemaakt kan worden.”


Structurele oplossingen

Het vraagstuk wordt uitgezet in twee delen. In het eerste deel doet Babs Briels van SeederDeBoer onderzoek naar de huidige zorgvraag en capaciteit van de huisartsenzorg in Amstelveen. “Er zullen snel oplossingen moeten komen voor de wijken waar de situatie het meest nijpend is”, zegt Babs hierover. “In het tweede deel kijken we naar de toekomst en gaan we in op structurele oplossingen voor de lange termijn. Om zover te komen hebben we deskonderzoek gedaan om de context van het vraagstuk en de betrokken organisaties beter te leren kennen. Daarnaast hebben we landelijke trends, richtlijnen en visies van eerstelijnsorganisaties onderzocht.”

Ook doet Babs interviews met praktijkhouders, waarnemend huisartsen en ondersteunend personeel en organiseert ze werksessies. Babs: “We wilden hun visie op het vraagstuk onderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen ophalen. Alles bij elkaar leidde dat tot concrete inzichten. Bijvoorbeeld dat inwoners van Amstelveen een hogere zorgvraag hebben dan het landelijk gemiddelde. Ook konden we oplossingsrichtingen bieden die op korte termijn toegepast kunnen worden om de druk op de huisartsen in Amstelveen te verlichten. Het was een mooie opdracht, omdat we echt waarde hebben kunnen toevoegen en mensen met elkaar in verbinding hebben gebracht.”

Cijfermatige onderbouwing

In het rapport staan aanbevelingen over hoe huisartsen bijvoorbeeld ondersteund kunnen worden in hun praktijkvoering. Andere aanbevelingen zijn het streven naar multidisciplinaire samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners om de werkdruk bij de huisartsen te verlagen, en verplaatsing van zorg naar het sociaal domein. HCA, de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid kunnen met de inzichten aan de slag. En daar zijn ze blij mee. “Ik heb nu een cijfermatige onderbouwing van wat we al langer zeggen”, aldus Jacomien. Femke was er blij verrast mee. “Ze hebben veel boven tafel gekregen. Het rapport is een goede basis om samen op door te borduren.” En Inge: “We zijn al bezig met een module om startende huisartsen te ondersteunen. We zijn zeker dichter bij elkaar gekomen.”

Ook over de samenwerking met SeederDeBoer zijn de dames te spreken. “We konden snel met Babs schakelen”, zegt Inge hierover. “Huisartsen hadden behoefte aan concrete stappen, dus hebben we ook gekeken naar zaken zoals digitalisering. Babs nam hierin echt het voortouw, dat deed ze goed.” Ook Jacomien is tevreden over de samenwerking. “Babs stond open voor tips. We hebben samen gezocht naar de juiste toon om informatie van huisartsen te krijgen. Het was niet altijd makkelijk om data en cijfers naar boven te halen, maar ze zette door en liet zich niet uit het veld slaan. Bovendien is ze heel handig met cijfers en weet ze goed hoe ze die weer moet geven. Het was fijn samenwerken.”

Deze collega's kunnen je meer vertellen

Persoon
Babs Briels
Persoon
Bas Lohman
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt