De rol van Consultant Proces Transformatie -… - SeederDeBoer

De rol van Consultant Proces Transformatie — Ann-Silvie Penning de Vries

Ruim een jaar geleden waagde ik de sprong. Ik ging van de rol van procesmanager bij een grootbank naar consultant Proces Transformatie bij SeederDeBoer, een spannende en leuke stap. Bij SeederDeBoer geloven wij er in dat inzicht en zelfkennis mens en organisatie laat groeien. Daarom deel ik graag met jullie de diverse inzichten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan.

Inzicht

Na ruim vijf jaar in verschillende procesontwerp- en procesmanagementrollen bij een bank kwam het inzicht bovendrijven. Voor mij was het tijd voor wat anders. Dit was toentertijd niet per se een logische stap; ik had een gave functie en de mogelijkheid om grote projecten te (blijven) doen op het snijvlak van business en IT. Toch voelde ik de behoefte om van omgeving te veranderen en een nieuwe draai aan mijn werkende leven te geven.

Het projectmatige, procesgerichte werken wilde ik graag behouden. Wat ik daarentegen los wilde laten was het vast onderdeel zijn van een systeem. In mijn ervaring is het vanuit een dergelijke rol soms (te) ingewikkeld om duurzame verandering te realiseren, terwijl je zelf overtuigd bent van het nut en de noodzaak.


Waardegedreven organisatie

Het vak van adviseur trok me; ik wilde graag in kunnen stappen bij organisaties met een verandervraag en een stevige procesmanagementcomponent. Een belangrijke overweging voor mij om over te stappen naar SeederDeBoer was het feit dat de kernwaarden van het bedrijf voor mij vanaf de eerste ontmoeting voelbaar waren.

Het heilige geloof in kwaliteit en het investeren in vakmanschap zie je onder meer terug in hoe SeederDeBoer is georganiseerd; met verschillende adviesgroepen met elk hun eigen expertise. Eén daarvan is Performance Transformatie, bestaande uit collega’s die zijn gespecialiseerd in (proces)besturing, organisatie-inrichting en bedrijfsvoering. Binnen deze adviesgroepen bouwen wij samen aan ons vakgebied en brengen we zo de kwaliteit van ons werk naar een hoger niveau.

Als adviseurs werken we in verschillende sectoren; financieel, zorg en publiek. Wat ons kenmerkt, is onze maatschappelijke betrokkenheid; we werken graag bij organisaties die ertoe doen en werken samen met hen aan complexe verandertrajecten.


Wat heb ik als consultant Proces Transformatie gedaan?

Sinds mijn overstap heb ik diverse rollen gehad in verschillende sectoren. Zo ben ik als projectleider verantwoordelijk geweest bij een veranderprogramma voor verpleegkundigen in een academisch ziekenhuis. Het doel van dit programma was het boeien en behouden van verpleegkundigen voor het verpleegkundige vak. Wat SeederDeBoer kenmerkt, is dat we de mens centraal stellen en samen bouwen aan een passende oplossing. Binnen dit programma hebben ik en mijn collega’s de verandering vanaf de start in volledige samenwerking met verpleegkundigen gerealiseerd.

Een ander project waar ik mij mee bezig heb gehouden, was een procesoptimalisatie binnen de HR-afdeling van een GGZ-instelling. Tijdens dit project ging het onder meer om het digitaliseren van HR-processen aan de hand van een nieuw procesontwerp. Daarnaast bestond deze opdracht uit het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Dit is een cultuur waarbij medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf verbeteringen te realiseren en er aandacht is voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Ten slotte begeleid ik op dit moment een organisatie in de publieke sector in de transitie naar procesgericht werken. Dit is een driejarig traject, waarbij SeederDeBoer de gehele business process management life cycle samen met de klant ontwerpt en uitrolt binnen de organisatie. Hierbij krijg ik de mogelijkheid om mijn eerder opgedane procesmanagement kennis toe te passen op strategisch en tactisch niveau en de procesinrichting en -besturing in te richten. Maar ook op operationeel niveau het doorlopen van de gehele cyclus met de betrokkenen in de ketenprocessen.

De reis gaat verder

Voor mij was de overstap een uitstekende keus, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. Het toe kunnen passen van procesmanagement bij verschillende organisaties is een verrijking van mijn vakkennis en mijn vaardigheden geweest. Processen zijn altijd de plek waar mensen en systemen samen komen, maar de (verander)vraag is sterk afhankelijk van het niveau van procesvolwassenheid van een organisatie. Dat maakt dus ook dat je als adviseur verschillende vaardigheden en competenties inzet. Daarnaast is het grootste verschil met mijn vorige functie de focus op veranderkunde en het realiseren van duurzame verandering.

Wat voor mij op persoonlijk gebied een verrijking is geweest, is het als adviseur instappen in een nieuwe, onbekende organisatie. Ik was gewend dat ik iedereen in een organisatie kende en dat mensen mij ook kenden. In zo'n situatie wist je altijd wat je aan elkaar had, wel zo fijn. Nieuw binnenkomen vereist dat je kan verbinden met andere mensen en dat je een vertrouwensband weet te creëren. Zeker in complexe verandertrajecten die vaak gevoelig liggen. Samenvattend kan ik zeggen dat het een jaar is geweest waar ik met trots terugkijk op alles wat ik heb geleerd en gedaan en met plezier uitkijk naar alles dat nog komen gaat.

Enthousiast geworden?

Misschien is onze openstaande vacature Senior Consultant Procesmanagement iets voor jou.

Solliciteer hier!
Relevante items

Persoon
Ann-Silvie Penning de Vries
Vacature
Senior Consultant Procesmanagement