Aanpak - SeederDeBoer

Aanpak

Elke verandering is een reis die we samen met onze klanten maken. En geen reis is hetzelfde. Wij werken niet met een standaard reisplan maar leveren mensgericht maatwerk in de praktijk.

Onze veranderaanpak is gericht op duurzame en zinvolle verbetering van de omgeving en kent op hoofdlijnen 4 fases: de verkenning, het vertrek, de reis en de bestemming.

De verkenning

In de verkenningsfase onderzoeken we met elkaar wat er nodig is om tot échte verandering te komen. Dat begint met luisteren. We voeren intensieve gesprekken met de betrokkenen bij het verandertraject en gaan hierbij de confrontatie niet uit de weg. Zo krijgen we zicht op de intermenselijke relaties binnen de organisatie; de verschillende perspectieven, persoonlijke drijfveren, relevante emoties en (soms tegenstrijdige) belangen. Voordat we vertrekken zijn we ons volledig bewust van de impact van de verandering voor alle interne en externe stakeholders.

Het vertrek

De verkenning vormt het vertrekpunt van waaruit we onze strategie bepalen. Op basis van deze inventarisatie maken we een doelgericht reisplan met een duidelijke eindbestemming. De kernwaarden van de klant vormen hierbij ons kompas. We weten waar we heen gaan en wat we nodig hebben om daar te komen. We kennen de kaders en de risico’s onderweg. De reis die we maken is vaak complex en de praktijk is weerbarstig. Maar omdat we het reisdoel samen met onze klant bepalen gaan we vol vertrouwen met elkaar op weg.

De reis

Elke reis is anders en kent zijn eigen dynamiek. Welke uitdaging ook voor ons ligt, voor succesvolle verandering moeten we in elkaar en in ons gezamenlijke einddoel blijven investeren. Door veel met elkaar te blijven praten, te reflecteren en oog te houden voor de soms wisselende perspectieven houden we elkaar scherp en groeit het wederzijds vertrouwen. De dynamiek van de reis kan ook met zich meebrengen dat we de route onderweg moeten aanpassen. De ervaring leert dat dit vaak de mooiste tussenstops oplevert, die de reis als geheel extra waardevol maken.

De bestemming

Het doel van de reis is altijd hetzelfde: het creëren van een vernieuwde, zinvolle en duurzame nieuwe omgeving voor onze klanten. Een waarin ieders deel past in het grotere geheel. Uiteindelijk is elke reis een zoektocht naar de ware identiteit van een organisatie, naar haar betekenis voor mens en maatschappij. Ook al is de bestemming van tevoren nog zo helder, de weg er naartoe zit vaak vol kronkels. De kunst is om de navigatie daarop aan te passen, zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Dat vraagt om flexibiliteit, zelfreflectie, lef en bovenal vertrouwen. Als we deze eigenschappen tijdens de reis blijven omarmen is waardevolle verandering en groei verzekerd.

Waarom deze aanpak?
Lees onze filosofie
Cases

Case
Reorganisatie bij het UMCG ..
artikel
Theory U: succesvol verandering realiseren
Case
Harmonisering van processen bij West-Betuwe ..
Case
Duurzaam verbeteren van de bedrijfsvoering bij IKNL ..
Case
Herinrichten van het IT-landschap bij de Alliantie ..
Case
Digitalisering van processen bij Gerechtshof Arnhem-Leeu ..
Case
Nieuwe inzichten bij de ABN AMRO ..