Inclusie - SeederDeBoer

Inclusie

Onze visie

Waar staan wij voor?

Bij SeederDeBoer zien we het als onze maatschappelijke plicht om bij te dragen aan een inclusievere samenleving. Omdat we de wereld er een stukje beter mee maken. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denk- en doekracht. Een meer diverse en inclusieve organisatie maakt ons waardevol voor toekomstige talenten en opdrachtgevers.

Wat verstaan wij onder inclusie?

Wij willen dat onze mensen zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen uiten. We zijn dan ook nieuwsgierig naar ieders inbreng. En we vinden het belangrijk om in al onze activiteiten verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Zo komen we tot de beste resultaten.

In onze D&I reis staan de principes nieuwsgierig, open en gelijkwaardig centraal:

Nieuwsgierig: We onderzoeken gedachten en gevoelens van de ander met oprechte interesse. Iedereen is vrij om – met respect – diens mening te uiten.

Open: We gaan open het gesprek aan om de ander écht te begrijpen. We gaan ongemakkelijke situaties tegemoet om daarvan te leren. We zijn kritisch naar onszelf en naar onze omgeving; we durven elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Daarbij zijn we bewust van onze positie of functie en het mogelijke effect daarvan op anderen.

Gelijkwaardig: Iedereen kan zichzelf zijn en voelt zich welkom. Ondanks dat we allemaal anders zijn, zijn we als mens gelijkwaardig. We behandelen elkaar met respect en houden rekening met gevoelens en behoeften van anderen.

Wat doen wij om inclusie te bevorderen?

Continue bewustwording: We zetten in op continue bewustwording. Dit doen we onder andere met organisatiebrede bewustzijnsessies, door D&I te agenderen op adviesgroepavonden en terug te laten komen in mentorgesprekken.

Elk jaar organiseren wij voor de gehele organisatie interne sessies op diverse D&I thema’s. De keuze voor een thema wordt mede bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen in de maatschappij of uitdagingen waar we zelf mee geconfronteerd worden.

Al onze medewerkers hebben binnen een jaar nadat ze bij ons zijn gestart deelgenomen aan de bewustzijnsessies.
Hierin staan we stil bij blinde vlekken, zowel individueel als in de organisatie.

Alle medewerkers die vanuit een HR-rol betrokken zijn bij sollicitatiegesprekken hebben de training over bewustwording van blinde vlekken in het sollicitatieproces gevolgd.

Inclusie: Het is onze ambitie dat iedereen zich welkom en thuis voelt bij SeederDeBoer. We onderzoeken de behoeften en wensen van onze medewerkers, creëren bewustzijn over onze eigen blinde vlekken en voeren waar nodig concrete verbeteringen door om inclusie te verbeteren. We maken gebruik van inclusieve taal in onze interne en externe communicatie.

Divers personeelsbestand: Wij streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en sluiten niemand uit. Vanwege de aard van ons werk selecteren wij op studieachtergrond en kennis van de Nederlandse taal. Zodat iemand goed met onze klanten kan communiceren en zich spontaan, vloeiend, precies en genuanceerd uit kan drukken. Ook in meer complexe situaties. Om te zorgen voor een diverse en inclusieve werving en selectie kijken we voortdurend naar verbetermogelijkheden.

Er is geen ruimte voor ongewenst gedrag (als pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld). Ongewenst is simpelweg ontoelaatbaar en we doen er alles aan dit te voorkomen. Voor het geval dat dit toch gebeurt of dreigt te gebeuren, hebben we verschillende kanalen om dit te bespreken, zoals mentoren en in- en externe vertrouwenspersonen.

Relevante items

Blog
De reis naar een diverser en inclusiever SeederDeBoer

Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denk- en doekracht.

Gedrags- & Integriteitscode
Onze gedrags- & integriteitscode

De gedrags- & integriteitscode van SeederDeBoer

Onze verhalen

blog
“De ruimte voor verandering zit ‘m vaak in de nuances.” — Bonnie Yuen
artikel
De reis naar een diverser en inclusiever SeederDeBoer