Raad van Advies - SeederDeBoer

Raad van Advies

Onze Raad van Advies bestaat uit objectieve ervaren bestuurders. Zij brengen waardevolle kennis, inzichten en een netwerk mee. Eenieder voelt zich verbonden met het succes en de ontwikkeling van SeederDeBoer.

Peter van der Meij

"Als organisatieadviseur met een juridische (RUL) en bedrijfskundige (RSM EUR) achtergrond heb ik lang gewerkt op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Daarna heb ik mij gericht op het besturen van professional service firms. Daarbij heb ik ervaren dat die veel gemeen hebben en ook grote verschillen kennen. Die ervaring wil ik gebruiken bij SeederDeBoer, waarbij ik vooral aandacht wil geven aan het leveren van ‘public value’ en aan de rol en samenstelling van de partnergroep als onderdeel van de hele organisatie.

Wat mij in SeederDeBoer aantrekt is het sterke en breed gedragen gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. Lang heb ik als bestuurder van private ondernemingen – van oer-Hollandse maatschap tot beursgenoteerde onderneming – gewerkt voor de publieke zaak. Hoe leuk is het om ondernemerschap te combineren met werken in het algemeen belang.

Als grensganger tussen privaat en publiek ben ik nu, naast andere nevenfuncties, bestuurder van een zelfstandig bestuursorgaan; het Huis voor Klokkenluiders, de autoriteit voor integriteit in werkrelaties."

Jacqueline Smit

"Na diverse leiderschapsrollen in de media en technologische sector, ben ik gestart met RockportInk. In recente opdrachten heb ik me vooral gericht op het stimuleren van culturele verandering, leiderschapsontwikkeling en het creëren van een veilige werkomgeving. Verandering is een rode draad in alles wat ik heb gedaan en doe in mijn huidige opdrachten. Ik geloof sterk in inclusief leiderschap. Leiders die bereid zijn te onderzoeken wat nodig is om een organisatie van vandaag te leiden. Dit gebeurt vanuit het gevoel dat het in de huidige complexe context, met bijbehorende strategische uitdagingen, echt anders moet. Het is essentieel om open te staan voor nieuwe perspectieven en als organisatie te willen leren.

Dit geldt ook voor de opdrachtgevers van SeederDeBoer, die binnen hun maatschappelijke opdracht verantwoordelijk zijn voor het mede vormgeven van noodzakelijke veranderingen met een impact op de samenleving, die veel verder gaan dan alleen de organisatie zelf. Ik heb SeederDeBoer leren kennen als een organisatie die bereid is dit te doen. Ze zijn bereid om te leren, staan open en durven zich kwetsbaar op te stellen en zijn bereid kritisch naar zichzelf te kijken. Dat is de reden waarom ik met plezier deel uitmaak van de Raad van Advies.

Binnen RockportInk voer ik (interim) opdrachten uit op het gebied van transformatie en cultuurverandering, coach ik, begeleid ik leiderschapsteams en vervul ik verschillende RVC-functies."

Rien Nagel

"SeederDeBoer heb ik leren kennen in mijn tijd bij de Rabobank. Daar heb ik verschillende directiefuncties in de regio vervuld en ben als lid van de raad van bestuur een periode eindverantwoordelijk geweest voor het Nederlandse bankbedrijf. Op dit moment ben ik betrokken bij een veelheid van vooral Nederlandse bedrijven als toezichthouder, bestuurder en investeerder.

Ik word gemotiveerd als bedrijven het net iets anders aanpakken dan hun concurrenten. Dat kan allerlei verschijningsvormen hebben. Bijvoorbeeld met hun productenaanbod of hun HRM beleid. Ik hou ervan wanneer de randen worden opgezocht. Dat het een beetje schuurt.

SeederDeBoer is een relatief jong adviesbureu waar ik die ‘jonge-honden-cultuur’ nog ervaar. Originele ideeën, authentieke sfeer, soms een tikje anarchistisch, dat zijn de elementen die mij inspireren. SeederDeBoer groeit en zal steeds meer tot het establishment gaan behoren. Dan is het juist de kunst om de rafelrandjes te koesteren en ruimte te geven aan jonge dwarsdenkers die oplossingen voor hun klanten bedenken waar anders niemand op was gekomen. Klanten worden daar blij van en belonen je met enorme loyaliteit. De komende periode mag SeederDeBoer nog groeien in zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen, en daar de prijs voor vragen die SeederDeBoer meer dan waard is. Ik zie ernaar uit daaraan bij te dragen."