Samenwerking tussen het Prostaatkankernetwerk NL en… - SeederDeBoer

Samenwerking tussen het Prostaatkankernetwerk NL en SeederDeBoer

“Een succesvol krachtenspel: iedereen werd gehoord”

Negen ziekenhuizen in het Noordwesten van Nederland zijn gaan samenwerken in een prostaatkankernetwerk. De operaties worden nu uitgevoerd op één locatie: het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. SeederDeBoer ondersteunde de ziekenhuizen bij de totstandkoming van het Prostaatkankernetwerk Nederland.

Iedereen werd gehoord

Martijn van Prostaatkankernetwerk NL: “Het doel van dit nieuwe netwerk is verbetering van de kwaliteit van zorg: door onze kennis en ervaring te bundelen kunnen we zowel de levensverwachting als het voorkomen van ingrijpende risico’s na een prostaatoperatie verder verbeteren. Maar zo’n traject als dit is er eentje van de lange adem. We zijn er zeker twee jaar mee bezig geweest; je werkt tenslotte met zoveel verschillende partners samen en iedereen moet op één lijn komen.”


Sybren van Prostaatkankernetwerk NL: “Het is een waar krachtenspel. Eén waar we ondersteuning bij nodig hadden van een onpartijdige partij. Om vertrouwen te winnen en structuur aan te brengen. SeederDeBoer nam deze faciliterende rol op zich: door vaste sessies te organiseren brachten ze ons samen, braken ze waar nodig het ijs en begeleidden ze met vaste hand onze discussies.”

Geen roze olifant

Martijn: “Anke ter Horst en haar collega van SeederDeBoer kregen door het neerzetten van een strakke projectorganisatie onze wensen goed boven tafel. En daardoor kwam er versnelling in het proces: ze zetten voor ons aparte werkstromen op, bijvoorbeeld om de IT te regelen, die nog steeds bestaan. Hier hebben we nu profijt van. Het netwerk stáát. Ze hebben ons heel goed achtergelaten, met overzicht en structuur.”

Sybren: “In die vaste sessies was er geen roze olifant in de kamer. We konden vrijuit spreken, iedereen werd gehoord. Natuurlijk waren er fikse discussies, maar Anke en Anne zorgden ervoor dat we het hoofddoel, het leveren van de beste zorg, altijd voor ogen bleven houden. Als onafhankelijke partij konden ze ook de angel uit discussies halen: niet op aanvallende wijze, maar juist heel erg constructief en rustig. En zo kwamen we tot een gezamenlijke visie en missie waar we nog steeds erg blij mee zijn.”

We doen het met elkaar

Anke: “Je hebt een kernteam nodig om het proces goed vorm te geven en te (bege)leiden. Goed voorbereid te zijn: je deelt context, visies, ambities, belangen. Al snel betrek je daar anderen bij. Ik sprak met urologen, managers, verpleegkundig specialisten en bestuurders om de brede inhoud en persoonlijke verhalen te verkennen en te delen. Belangrijk is dat je pas echt tot een goede samenwerking komt als je samen durft stil te staan. Bij participatieve beleidsvorming moet je op die brede – en ook persoonlijke – inhoud stakeholders betrokken houden en samen durven te vertragen. Daar horen sessies bij waarin de grote groep samen in gesprek is. Samenwerken doe je tenslotte met elkaar.”

“Het traject was ingewikkeld en omvangrijk. Je moet zien los te komen van het eigenbelang, zonder het eigenbelang uit het oog te verliezen. Als je alle belangen van de deelnemende partners hoort en begrijpt, dan ontstaat er namelijk energie. Dan voelen mensen zich betrokken. Ik ben er trots op dat het ons is gelukt om iedereen mee te krijgen. Daar hebben we hard voor gewerkt.”

In het kort

In het traject om te komen tot het Prostaatkankernetwerk werd geconstateerd dat het van belang is dat de ambitie, belangen, governance en het gewenst leiderschap binnen het netwerk gedragen vorm moesten worden gegeven. SeederDeBoer werd gevraagd om het netwerk hierin te ondersteunen.

Om dit nieuwe netwerk van ziekenhuizen vorm te geven is SeederDeBoer gestart met een proces waarin de dialoog, het bouwen van onderling vertrouwen en samenwerking centraal staan. Op basis van de input uit interviews met urologen, managers, verpleegkundig specialisten en bestuurders uit het netwerk werden op kantoor SeederDeBoer gezamenlijke sessies gehouden. In deze sessies werkten we interactief aan bepaalde onderwerpen, zodat er een betrokken en betrouwbare sfeer ontstond, men openlijk zijn visie kon delen en ruimte ontstond om moeilijke onderwerpen te bespreken.

In de sessies bij SeederDeBoer kwam de groep tot een gezamenlijk kader voor de ambities, belangen en governance van het netwerk. Door het proces aan te gaan waarin SeederDeBoer zorg heeft gedragen voor de betrokkenheid en input van alle belanghebbenden is er een gedragen netwerk tot stand gekomen.

Deze collega's kunnen je meer vertellen

Persoon
Anke ter Horst
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt