Een betere regionale samenwerking bij Jeugdhulpregio… - SeederDeBoer

Een betere regionale samenwerking bij Jeugdhulpregio FoodValley

Een advies om de regionale samenwerking van Jeugdhulpregio FoodValley te door ontwikkelen en professionaliseren. Dat was de opdracht aan SeederDeBoer. Inmiddels ligt er een breed gedragen advies. Hoe verliep de samenwerking?

Goed om een verfrissende blik van buiten te hebben

In de Jeugdhulpregio FoodValley werken zeven gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland aan de transformatie van de jeugdhulp. Door de decentralisatie van jeugdhulp nam de reikwijdte van samenwerken door gemeenten op beleidsmatige thema’s meer toe. Daarom concludeerden de gemeenten dat ze naar een passendere manier van samenwerken moesten gaan. SeederDeBoer kreeg de vraag om te helpen met de doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het invoeren van een nieuwe overlegstructuur.Astrid van FoodValley: “Wij zijn jaren geleden met elkaar gestart vanuit het niets. Met bevlogen medewerkers hebben we ontzettend veel bereikt, waar we allemaal trots op zijn. Maar we werden groter en er werd meer van ons gevraagd. We moesten van pionieren naar een meer professionele organisatie. Een hele uitdaging, want medewerkers hadden juist vanuit dat pionieren resultaten behaald. Dus het was niet alleen een kwestie van de processen aanpakken, maar ook de cultuur. Een hele klus om tot een breed gedragen advies te komen.”

Bak aan ervaring

Marijke van FoodValley: “We zijn samen met SeederDeBoer voortvarend aan de slag gegaan. Ik had er meteen een goed gevoel bij: ze pakken dit soort vraagstukken natuurlijk vaker op en hebben een bak aan ervaring. Er was dan ook snel vertrouwen, tevens door de heldere analyses die ze maakten. Ik voelde geen afstand tussen ons, we waren één team.”

Astrid van FoodValley: “Dit is een proces met veel hobbels. Je moet tenslotte zeven verschillende gemeenten meekrijgen en op dezelfde manier laten werken. Het is dan goed om een verfrissende blik van buiten te hebben. Jeroen Buma en zijn collega luisterden heel goed naar onze inbreng en waren flexibel. Dat zie je echt niet altijd bij consultants. We hebben met elkaar de koers vastgehouden zonder daarin star te zijn.”

Marijke van FoodValley: “SeederDeBoer was erg gedreven: de resultaatgerichtheid spatte er gewoon van af. Hierdoor houden ze ons ook scherp. Ze stelden de juiste vragen. Waarom werken we samen? Waar? En hoe? Dat is in drie scenario’s uitgewerkt in een advies en inmiddels hebben we een keuze gemaakt over de inrichting van onze samenwerking, overlegstructuur en werkwijze. Daar kunnen we nu concreet mee aan de slag, ook weer in samenwerking met SeederDeBoer. De nieuwe werkwijze zal ons tijdswinst opleveren die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van de transformatie, voor gezinnen en kinderen binnen de regio. En daar doen we het tenslotte allemaal voor.”

Een opdracht met maatschappelijke relevantie, daar wil je in investeren

Jeroen Buma: “Wij zijn ontzettend hartelijk ontvangen door Marijke en Astrid van FoodValley. Ze waren open in het delen van informatie, helder qua verwachtingen en gelijkwaardig in het zoeken naar oplossingen. Dat zorgde voor vertrouwen over en weer en een prettige manier van samenwerken. De uitdagingen binnen het sociaal domein zijn enorm. Daar willen wij ons als SeederDeBoer graag voor inzetten.

We hebben tijdens het adviestraject veel aandacht besteed aan de communicatie en dat wat je voorstelt gedragen krijgen. Dat betekent dat je mensen moet zien mee te krijgen. Door veel met ze te praten, workshops te organiseren en ze continu op de hoogte te houden van waar je mee bezig bent. Ondanks de weerstand die er ook was – het is en blijft complex om zeven verschillende gemeenten op een lijn te krijgen – ben ik trots op het advies dat er nu ligt. Toch begint de echte uitdaging wat mij betreft nu pas: adviseren is één, de uitvoering is een tweede.”

Waardevol

Jeroen Buma: “Ons advies is eind vorig jaar overgenomen en komend jaar gaan we aan de slag met de implementatie van een nieuwe, strakkere overlegstructuur en samenwerking. Deze is efficiënter, duidelijker en meer gestuurd op het belangrijkste doel van FoodValley: de beste zorg en veiligheid voor onze jeugd. Hoe effectiever je je tijd indeelt, hoe meer tijd er over blijft voor de inhoud. Mede daardoor is dit proces en deze opdracht waardevol. Naast het interessante inhoudelijke aspect, is het een uitdagende klus met veel stakeholders en gedeeld leiderschap met allemaal hun eigen wensen en belangen, die je toch weet samen te brengen. Ik heb veel zin in het vervolg!”

Deze collega's kunnen je meer vertellen

Persoon
Jeroen Buma
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt

Case
Harmonisering van processen bij West-Betuwe ..