Privacybeleid

Introductie

Wij vinden de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Op deze pagina vind je daarom meer informatie over (persoons)gegevens die wij via onze website verzamelen. Hieronder lees je meer over ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

SeederDeBoer registreert gegevens over het gebruik van haar website alleen voor de verbetering van de website. Wij gebruiken deze gegevens om onze website aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Persoonsgegevens verzamelen we alleen als je vrijwillig je e-mailadres of telefoonnummer verstrekt. Wij maken je persoonsgegevens nooit openbaar, tenzij wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij je persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, voor welke doeleinden dan ook.
Wil je je uitschrijven van een mailinglist, dan kan dat via de afmeldprocedure die in iedere nieuwsbrief duidelijk is vermeld. Je gegevens zijn na uitschrijving uit al onze systemen verwijderd.

Sollicitanten

Een sollicitatie bij SeederDeBoer start op onze website. Hierdoor ontvangen wij verschillende persoonsgegevens van sollicitanten, waaronder het curriculum vitae. De ontvangen gegevens gebruiken wij alleen voor wervings- en selectiedoeleinden binnen SeederDeBoer en de communicatie hierover met individuele sollicitanten. Persoonsgegevens van sollicitanten bewaren wij voor een periode van maximaal 12 maanden.

Rechten

Je heb het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Voor een verzoek tot inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering kun je contact met ons opnemen.