Procestransformatie op strategisch, tactisch en… - SeederDeBoer

Procestransformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Transformeren is blijvend dingen anders doen. Vaak vormen processen daar de basis voor. Processen brengen mensen en technologie bij elkaar en zijn daarmee het fundament van je organisatie. Grip op je fundament betekent grip op je product of dienstverlening.

Bij SeederDeBoer werken we aan verandervragen op alle niveaus van organisaties: strategisch, tactisch en operationeel. Iedere laag in een organisatie kent zijn eigen (verander)dynamiek als het om processen gaat en vraagt om zijn eigen aanpak. Ongeacht de laag brengen we altijd procesmanagement en veranderkunde samen. Procesmanagement om een proces efficiënt in te richten, met een stevige onderbouwing. Veranderkunde om de mensen in de organisatie in staat te stellen dingen anders te doen.

Strategisch procesmanagement begint met het definiëren van de organisatiestrategie en de koers van de organisatie. Daarin kijk je naar de interne en externe factoren die invloed hebben op de organisatie. Strategisch procesmanagement stelt je in staat de bedrijfsstrategie te vertalen naar een organisatieontwerp dat ervoor zorgt dat de diensten of producten op een betrouwbare manier op de juiste tijd worden geleverd aan klanten. In de praktijk vraagt dit vaak een verschuiving van een meer hiërarchische verticale aansturing naar een horizontale procesmatige aansturing. Daarbij zien we in de praktijk bij organisaties een groeiend belang voor de samenwerking in een netwerk en de keten waarin de organisatie zich bevindt ter bevordering van de eigen dienstverlening.

SeederDeBoer ondersteunt u in dit proces van strategie naar uitvoering en het ontwikkelen van een besturingsfilosofie die borgt dat de beoogde resultaten ook daadwerkelijk behaald worden. Wij zorgen voor een gedragen strategie en bijbehorende inrichting zowel binnen uw organisatie als in samenwerking met uw partners. Dit doen we samen met de mensen die hier verantwoordelijkheid voor dragen. We spiegelen uw mensen over de gevolgen voor de organisatie en hun rol hierin. Zo ontstaat een helder beeld van het resultaat en wat hiervoor gevraagd wordt.

Tactisch procesmanagement richt zich op het (her)ontwerp, inrichten en besturen van bedrijfsprocessen. Het doel is om vanuit de huidige situatie een gewenste toekomstige situatie te ontwikkelen. Dit doen we door het proces te tekenen precies zoals het nu is, zonder eigen interpretatie. Vanuit daar worden noodzakelijke verbeteringen geïdentificeerd om vervolgens het proces te herontwerpen, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie. Vaak bestaan er in de organisatie meerdere beelden van het proces. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat verschillende onderdelen in een organisatie verantwoordelijk zijn voor een deel van het proces. In onze aanpak confronteren we, samen met de mensen in de organisatie, het huidige proces met de strategie. We definiëren de klantwaarde van de organisatie en richten samen met uw mensen het proces optimaal in, om deze waarde te creëren. Zo ontstaat draagvlak voor het herinrichten van uw processen, over afdelingen heen.

Operationeel procesmanagement speelt zich direct af op de werkvloer. Wanneer operationele processen vastlopen, loopt de klantwaarde terug. Een zo efficiënt en effectief mogelijk proces wordt bereikt met een optimale flow van opvolgende handelingen. We ontwerpen en sturen bij, onder meer met LEAN technieken. Hierbij besteden we veel tijd aan de mensen, omdat zij het proces uitvoeren en zij degene zijn die de verandering dragen. Bij het (her)ontwerp van een proces bepalen we, in samenspraak met de organisatie, wat de mensen nodig hebben om het uit te voeren. En bij de uitvoer van een nieuw proces monitoren we en sturen we bij. We kijken naar de cijfers en we zijn nauw betrokken op de werkvloer, om zo de verandering écht door te voeren.

Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt

blog
De rol van Consultant Proces Transformatie - Ann-Silvie Penning de Vries