Duurzaamheid - SeederDeBoer

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag hoe we duurzame toegevoegde waarde kunnen bieden voor onszelf, onze opdrachtgevers en de maatschappij.

Ken jezelf, zorg voor de ander en zorg voor een betere wereld

Het leveren van een bijdrage aan een betere wereld is een belangrijk thema is ons werk. Wij streven naar meer dan slechts voldoen aan standaarden. Duurzaamheid is veel meer dan alleen een ecologische bijdrage leveren. Voor ons gaat duurzaamheid juist ook over maatschappelijke waarden, sociale impact en het realiseren van verbeteringen voor de lange termijn.

B CORP

Sinds 2022 werken we hard aan Becoming B Corp. B Corp is een afkorting voor 'Benefit Corporation'. Dit is een certificering voor organisaties die voldoen aan strikte normen voor sociale en milieuprestaties, transparantie en governance. Middels de B Corp code hebben we onze bedrijfsvoering grondig doorgelicht. We hebben aanpassingen doorgevoerd om onze impact te vergroten. Dit heeft geleid tot de aanvraag van de B Corp-certificering in 2023.

Inmiddels zijn wij B Corp gecertificeerd en maken we deel uit van een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die voldoen aan hoge normen voor sociale en milieu-impact.

Jaarlijkse impactrapportage

Wij zijn transparant over onze impact. Daarom publiceren wij jaarlijks onze impactrapportage. In deze rapportage evalueren we onze inzet en prestaties op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en diversiteit en inclusie.

Impactrapportage 2023

Impactrapportage 2023
Impactrapportage 2023

Ons duurzame jaarverslag over het jaar 2022.

Interview MT/SPROUT /SD400
Duurzaam advies op menselijke maat

"Als je claimt de leef- en werkomgeving van klanten te kunnen veranderen, moet je ook zelf je huiswerk hebben gedaan.”

Relevante items

artikel
Waarom heeft data zo’n impact op onze klimaatdoelstellingen?
artikel
Op weg in onze duurzaamheidsreis - Becoming B-Corp