Filosofie - SeederDeBoer

Filosofie

Inzicht laat mens en organisatie groeien. Samen met onze klanten werken we met hart en ziel en zaligheid aan verandervragen. Vragen die door de toenemende complexiteit in – en versnelling van – de wereld om ons heen steeds ingewikkelder worden. En waar bekende werkwijzen en methoden slechts in beperkte mate een oplossing bieden.


Wij geloven dat we alleen tot werkelijke verandering kunnen komen door ons te blijven verdiepen in onze klanten en in onszelf. Juist in een tijd van toenemende digitalisering is het cruciaal om de intermenselijke verhoudingen, persoonlijke drijfveren en kwetsbaarheden in organisaties eerlijk te onderzoeken. Dát is onze basis voor duurzame verandering en succesvolle groei.

Onze Kernwaarden

In elk verandertraject dat wij doen staan 6 kernwaarden centraal. Deze waarden herken je in ons werk, ongeacht het project. Ze geven ons ook houvast wanneer we moeilijke keuzes moeten maken of spannende stappen moeten zetten. Zo zullen we niet in een opdracht stappen waarbij onze belangenloosheid niet verzekerd is. En zo zullen we pijnlijke onderwerpen in een opdrachtsituatie bespreekbaar maken wanneer ze vrij handelen en denken in de weg staan. Want om echt te kunnen veranderen is niets zo belangrijk als zeggen waar het op staat.

Mensenwerk
In ons werk draait het om mensen. We helpen mensen in organisaties. En we zijn natuurlijk ook zelf mens als we komen helpen. De relatie van mens tot mens is altijd het vertrekpunt van ons werk. En die relatie blijven wij continu onderzoeken.

Essentie
We vinden niets zo vervelend als het draaien om de hete brei. We helpen graag om de essentie te vinden en te raken. En vanuit hier te werken aan groei.

Vrijdenken
Vrij kunnen denken en handelen is noodzakelijk om de goede weg te vinden voor mensen en organisaties. Dit vraagt om aandacht voor die thema’s en gevoelens die vrijheid in de weg staan.

Integriteit
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. En creëren omstandigheden waarin onze klanten en werknemers dit ook kunnen doen.

Vakmanschap
We hebben een heilig geloof in kwaliteit. Investeren in vakmanschap, professionele en persoonlijke ontwikkeling is de kern van ons bedrijf en onze dienstverlening.

Doen
Praten en analyseren heeft een beperkte waarde. Doen en ervaren draagt veel directer bij aan het verkrijgen van inzichten, het leren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe patronen.

Onze Drijfveren

De drang naar zelfkennis, zorg voor anderen en het creëren van een betere omgeving waarin mensen kunnen groeien, dat is wat ons drijft. En waarmee we bij SeederDeBoer elke dag opnieuw vol passie en plezier aan het werk gaan. Voor onze klanten en voor onszelf.

Ken jezelf: Voortdurende zoektocht

Het kennen van onszelf is een voortdurende zoektocht. Een individuele zoektocht van iedere professional bij SeederDeBoer en een collectieve zoektocht van ons als bedrijf. In deze zoektocht leren we onze eigen bezieling steeds beter kennen en weten we ook steeds beter waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Hierbij is een inclusieve omgeving voor ons van grote waarde. Lees op deze pagina hoe wij omgaan met inclusie binnen SeederDeBoer.

Deze zoektocht werkt bevrijdend. We weten goed wat onze bijdrage is en kunnen vanuit verbinding en contact werken met onze klanten. Het is echter ook bittere professionele noodzaak. Om onze klanten te kunnen helpen in hun groei, zullen we zelf ook moeten leren te groeien. Een proces waarin wij en onze klanten alle donkere en lichte kanten van het leven tegenkomen. En waarin we veel leren van elkaar, ook van onze fouten onderweg.

Zorg voor de ander: Verantwoordelijkheid

Zorg voor de ander staat centraal in ons werk. Natuurlijk heeft ieder mens en iedere organisatie de verantwoordelijkheid om zelf te werken aan de eigen vragen zodra ze ontstaan. Het vermogen om op een later moment vragen zelf beter op te kunnen lossen neemt daarmee ook toe.

Soms zijn de vragen echter te groot. Het lukt niet om de vraag goed te formuleren of er is angst om de vraag te stellen. Het is dan fijn om zorg en steun te ontvangen van iemand die wil helpen en die tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de vraag bij de vrager laat liggen.

Wij werken graag samen met visionaire, verstandige, hartelijke, bewuste en moedige mensen die graag iets willen bereiken voor hun organisatie. In termen van verantwoordelijkheid werken we vooral voor bestuurders en directeuren. Mensen die zich in een eindverantwoordelijke positie bevinden voor het verbeteren van de werking, positionering en prestaties van de organisatie.

Betere omgeving: ‘Passende’ ontwikkeling

Werken aan visie, bewustzijn en inzicht is van grote waarde. In onze overtuiging draagt het werken hieraan direct bij aan een betere omgeving. Met meer begrip over de ordening der dingen. Meer verbinding tussen mensen, omdat ze in staat zijn beter contact te maken. Meer oog voor waar het knelt en waar ondersteuning nodig is. En meer aandacht voor die gedragingen die positief bijdragen aan de eigen visierealisatie.

Andersom werkt het echter ook. Een visie op een betere omgeving kan een sterke impuls zijn voor de eigen ontwikkeling en in het ondersteunen van anderen in hun ontwikkelproces. Wij vinden het belangrijk dat organisaties zich ‘passend’ ontwikkelen. Passend in die zin dat organisaties:

- Weten wat hun bijdrage is en daar ook gericht aan blijven werken;
- Blijvend investeren in de verbinding met de mensen die er werken en met de andere betrokkenen buiten de organisatie;
- Een goede afweging maken tussen de collectieve en individuele belangen;
- Niet alleen oog hebben voor hun economisch belang, maar ook voor hun invloed op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk en milieu.

We zijn één geheel, maar wat verbindt ons?

Het leren kennen van onszelf, zorg hebben voor de ander en werken aan een betere omgeving zijn onze belangrijkste drijfveren.

ons manifest
Hoe wij de wereld zien

artikel
“Soms weet je pas wat je zoekt als je het vindt” — René Seeder
artikel
Effectief leiderschap: de 6 besluiten die ons leven bepalen
artikel
“In mijn jonge jaren vond ik mezelf een geschenk voor de mensheid” — Interview met Guido Kilsdonk
artikel
Theory U in de praktijk: ''Durf los te laten en omarm verandering" — Marian Goodman
artikel
“Het is spannender om te voelen wat er is, in plaats van ervoor weg te lopen” — Interview met Jurgen Schut
artikel
Theory U: succesvol verandering realiseren
artikel
"Ik ben bang om iets te verliezen"— Interview met Albert Visscher
Onze belofte

Wij laten jou, in donker en licht, doelgericht groeien
Wat is jouw groeidoel?

Bespreek het met een van onze consultants. En laten we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Meld je aan