Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - SeederDeBoer

NLR Een spannende reis waarvan het moeilijk afscheid nemen was

“Deze reis heeft iedereen bij NLR eens te meer overtuigd van de impact die ze kunnen maken voor de maatschappij. En dat geeft je als organisatie vleugels...”

SeederDeBoer helpt Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum met de implementatie van programmatisch werken. Hiertoe is een verandertraject in gang gezet gericht op meer interdisciplinaire samenwerking tussen de drie divisies, door de introductie van 9 overkoepelende programma’s. Een uitdagende reis met als doel het verstevigen van de maatschappelijke positie van NLR.

Klimaatneutraal, competitief en veilig

De luchtvaart moet bijdragen aan de klimaatambities van Europa. Daarbij is een duurzame en klimaatneutrale luchtvaart in 2050 het doel. De luchtvaart kan niet duurzaam zijn zonder een evenwichtige relatie met de omgeving, inclusief het erkennen van de principes voor een circulaire economie. Naast duurzaamheid is veiligheid een belangrijke voorwaarde om de verworven vrijheid, welvaart en democratie van onze maatschappij te borgen. Die veiligheid staat onder druk.

Bovenstaande brengt NLR ertoe om klimaatneutrale luchtvaart, een competitieve lucht- en ruimtevaart en een veilige samenleving als thema’s centraal te stellen.

Verbeteren strategische executie door programmatisch werken

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is georganiseerd in drie divisies: Aerospace Systems, Aerospace Operations en Aerospace Vehicles. Divisies die elk garant staan voor hoogwaardige kennisgedreven producten en diensten, maar die nog wel vooral vanuit een eigen strategisch perspectief opereren. Om de interdisciplinaire samenwerking tussen deze drie divisies te optimaliseren heeft NLR 9 nieuwe programma’s geïntroduceerd. SeederDeBoer helpt NLR om het programmatisch werken zo te organiseren dat het leidt tot een daadwerkelijke verbetering van de strategische executie in de gehele organisatie. Met als overkoepelend doel om de maatschappelijke positie van NLR te verstevigen.

Onze werkwijze

Om te komen tot een structurele verbetering van de strategische executie van NLR hebben SeederDeBoer en NLR samen 4 fases doorlopen.

Allereerst hebben we de gewenste veranderingen en de doelen uitvoerig besproken met de 3 divisiemanagers en de andere stakeholders binnen NLR. De wens vanuit NLR om met 9 programma’s te gaan werken stond voor het vertrek al vast. De grote vraag was hoe je het programmatisch werken ook daadwerkelijk laat ‘vliegen’ binnen de organisatie.

Voordat we samen op reis zijn gegaan hebben we ons echt gefocust op het scherpstellen van de gezamenlijke vertrekpunten. Door een luisterend oor te bieden aan de 3 divisiemanagers en daarnaast scherp inhoudelijk advies te geven is er veel wederzijds vertrouwen ontstaan. En van daaruit een goed doordacht gezamenlijk reisplan met een duidelijk gemeenschappelijk doel.

De reis die we samen hebben beleefd was vooral een hele leuke en spannende reis. Ons plan is door NLR echt omarmd, inclusief onze ‘reistips’ onderweg, zoals de introductie van een podcast waarin de divisiemanagers de reisdoelen met elkaar bespraken. Ook de kwartaalbijeenkomsten, om te checken of we allemaal nog op dezelfde koers zaten, waren een groot succes.

De invoering van programmatisch werken is geen reisdoel dat van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Van SeederDeBoer weet je van tevoren dat die uitstapt, op het moment dat NLR klaar is om de reis op z’n eigen kompas te vervolgen. Maar als je samen zo’n gave reis maakt, is dat moment best lastig te bepalen.

Inzichten

We zijn deze reis begonnen met een drietal sessies met de 3 divisiemanagers waarin we onze individuele visie en drijfveren met elkaar gedeeld hebben. Het op deze manier expliciet maken van ieders belangen en behoeftes en het op één lijn krijgen daarvan is een cruciale stap geweest in het succes van deze reis. Onderweg ontdek je natuurlijk altijd nog wel wat kleine ‘kiertjes’ door onderling verschillende zienswijzen. Maar die hebben we samen steeds zorgvuldig gedicht door continu met elkaar in gesprek te blijven, op de juiste momenten te temporiseren en het gezamenlijke reisdoel naar elkaar te blíjven benoemen.

Het was een fantastische, uitdagende reis, zowel voor SeederDeBoer als voor NLR. Met een groot wederzijds vertrouwen als basis voor vertrek. Tijdens de reis zagen we organisatiepatronen en manieren van werken met ruimte voor verbetering om het beoogde veranderdoel te kunnen realiseren. Zo werden de divisiemanagers onderweg vaak de operatie ingetrokken. Dat kan ten koste gaan van de strategische focus. De winst van dit verandertraject is nu al helder: iedereen binnen NLR beseft meer dan ooit de grote maatschappelijke impact die zij hebben op de samenleving.

Waar heeft NLR het meeste aan gehad?

“SeederDeBoer heeft ons geholpen door met een frisse blik naar onze processen te kijken zodat we nu beter invulling kunnen geven aan onze strategie.”
Mark van Venrooij
Divisiemanager ‘Aerospace Systems’
Deze collega's kunnen je meer vertellen

Persoon
Bram van der Graaf
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt

Case
Kortere en beheersbare doorlooptijden bij de Tuchtcollle ..
Case
Duurzame innovaties voor de maritieme wereld bij PortXL ..