De Alliantie - SeederDeBoer

De Alliantie — Om een grote ambitie waar te maken moet je het klein maken en beginnen

“De reis door het IT-landschap is complex en dat leidt tot veel waardevolle inzichten; de mooiste reispaden ontstaan onderweg”

SeederDeBoer ondersteunt de Alliantie in het herinrichten van het IT-landschap. Een dynamische reis, waarbij mooie ambities in lijn zijn gebracht met de complexe realiteit.

De woningcorporatie van de toekomst kan niet zonder data

Woningcorporatie de Alliantie staat voor grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, verduurzaming en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Digitalisering, optimale informatievoorziening en datamanagement zijn van groot belang om haar maatschappelijke rol goed te kunnen blijven vervullen. Constructieve aanpassingen van het IT-landschap ondersteunen dat de woningcorporatie haar klanten, nu en in de toekomst, de betaalbare woningen blijft bieden die zij verdienen.

Hoe zet je data in bij het bereiken van je ambities?

De ambitie die de Alliantie heeft is geweldig maar bleek in de praktijk niet in één stap te bereiken. De Alliantie wilde met een compleet nieuwe IT-architectuur, op basis van innovatieve en moderne technieken, minder afhankelijk worden van de producten van software leveranciers. De grote uitdaging was om deze ambitie vanaf de start van de reis te managen, met behoud van een heldere eindbestemming. Een realistische reisroute met een aantal duidelijke gezamenlijke doelen onderweg was hierbij key.

Onze werkwijze

Om te komen tot een duurzame herinrichting van de IT-infrastructuur hebben SeederDeBoer en de Alliantie samen 4 fases doorlopen.

We begonnen met het in kaart brengen van het huidige IT-landschap. Wat zijn de grootste drempels, welke waardenstromen zijn er, wat zijn de belangrijkste strategische vraagstukken voor IT, zoals regie op data? Met deze inzichten ontstond het eerste beeld, welke onderdelen aandacht nodig hadden op deze reis. We konden vertrekken.

De kernwaarden van de woningcorporatie en haar maatschappelijke missie zijn het vertrekpunt geweest voor onze reis. Dit zijn ook de basiscriteria waaraan we onze oplossingen toetsen. Al voor vertrek hadden we een beeld van de impact van de verandering voor interne en externe stakeholders, en daarmee potentiële hobbels onderweg.

We weten waar we samen naartoe gaan maar hoe we er komen bepalen we onderweg. De dynamiek van de reis brengt met zich mee dat we de route een paar keer moesten aanpassen, evenals de bemanning. Het is een intuïtieve reis, waarbij we vanuit een groot wederzijds vertrouwen steeds dichter bij ons einddoel komen.

De reis is nog niet afgerond en kent eigenlijk meerdere waardevolle bestemmingen. Elk deeltraject onderweg maakt de reis als geheel meer waard. Dat geeft ons enorm veel plezier en voldoening, zowel wanneer we terugkijken op wat we al bereikt hebben als wanneer we vooruit kijken naar de reis die nog voor ons ligt.

De mooiste inzichten ontstaan onderweg

De mooiste inzichten ontstaan onderweg. De waarde van deze reis zit vooral in het gezamenlijk definiëren van het pad dat we met elkaar wilden doorlopen. Dat pad ontstaat tijdens de reis op een evolutionaire manier waarbij we onze uitrusting en het reisgezelschap onderweg zo goed mogelijk aanpassen op de veranderende reisomstandigheden.

We hadden een mogelijke bestemming wellicht eerder bereikt als de route, de bemanning en ons instrumentarium al vanaf de start spot on waren geweest. Maar tegelijkertijd was het dan nooit de fantastische ontdekkingsreis geworden die we nu met elkaar hebben beleefd.

Waar heeft de Alliantie het meeste aan gehad?

“SeederDeBoer heeft een unieke verbinding gecreëerd met alle relevante actoren en blijft steeds vanuit rust en realisme ons reispad bepalen”
Roelien Ritsema van Eck
Bestuurder, de Alliantie
Meer weten?

Dan is een (virtuele) kop koffie met een van onze Consultants een goed idee!

Plan het hier in!
Deze collega's kunnen je meer vertellen

Persoon
Cees Schomper
Persoon
Pim van der Lienden
Persoon
Niall Wall
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt

Case
Vergroten van de datavolwassenheid bij Nijestee ..