Martin Buitenhuis - SeederDeBoer

Martin Buitenhuis - Managing Consultant

“Culture eats strategy for breakfast”

We staan allemaal in een voortdurend stroom van verandering.

Ik heb veel zelf moeten uitvinden en uiteraard ook meerdere malen mijn neus gestoten om meer over mijzelf te leren. Bijgaand een voorbeeld wat ik heb geleerd: “Drie van mijn vier kinderen hebben ADHD, zijn dus snel afgeleid, onrustig, hyperactief en willen steeds iets anders doen. Pas bij de diagnostische vaststelling van mijn eerste zoon werd ik mij bewust van het feit dat ik ook de symptomen van ADHD had, terwijl mijn vrouw dat al jaren tegen mij had verteld".

Behoorlijk eigenwijs karakter dus, mijn patroon is om positief te zijn en te blijven en negativiteit te vermijden en te verzwijgen. Dat klinkt heel fijn, echter dan neem je ’t niet zoals ’t is. Door juist de negativiteit ook te accepteren, mag het er zijn en heb ik ervaren dat ik meer kritisch ben en daardoor ook realistischer kan observeren en analyseren. Wat voor mij direct meer waarde geeft aan mijn belangrijke kernwaarden ‘vertrouwen & verbinden’.

Duidelijk voor mij is, dat als je met iets worstelt, dat je af en toe andere ogen nodig hebt om met je mee te kijken. Om een ander perspectief te kunnen zien, om nieuwe patronen te maken, buiten het oude vertrouwde paadje. Ik had eerdergenoemde levenservaring niet willen missen en voel dankbaarheid naar alle mensen die mij hebben gestimuleerd om verder te groeien.

Ik vind het mooi om mensen te mogen begeleiden. Het is bijzonder dat bestuurders en toezichthouders je toevertrouwen dat je met hen meekijkt. Dat zij het niet alleen hoeven te doen. Om met onafhankelijk inzicht hen actief te ondersteunen om samen een effectievere bedrijfscultuur te realiseren. Zodat de mensen binnen de organisatie echt betrokken zijn met de kernwaarden van de organisatie, met een betere onderlinge verbinding om met elkaar snel en succesvol te kunnen handelen op de steeds veranderende (interne & externe) omgeving.


Al onze mensen bekijken?
Kijk hier