Sector - Zorg - SeederDeBoer

Sector — Zorg

De zorgsector staat voor immense uitdagingen - van personeelstekorten tot gezondheidsproblemen. SeederDeBoer leidt de weg naar een gezonde toekomst, gedreven door innovatie, digitalisering, een holistische benadering en netwerkzorg, met investering in toekomstige zorgleiders.

Onze diensten

Jonge zorgtransformators

De zorg verbinden, bewegen en transformeren vanuit de jonge generatie. Met die ambitie focust SeederDeBoer zich op het verbinden en mobiliseren van de jonge generatie, met als doel de zorg toekomstbestendig te maken en duurzame keuzes te stimuleren. Nu en in de toekomst.

Lees meer

Slimmere zorg

SeederDeBoer adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties in de zorg bij een optimale inzet van digitalisering en data. Door het zorgproces centraal te zetten zorgen we voor betere zorg voor elke patiënt. Hierin zetten wij onze expertise en ervaring in op het gebied van gegevensuitwisseling, data(beschikbaarheid), datagedreven werken en systeemimplementaties.

Lees meer

Gezonde samenleving

Een paradigmaverschuiving stimuleren richting het kijken naar een gezond mens met een holistische bril, niet enkel door het afwezig zijn van ziekte. Wij willen bijdragen aan een maatschappij waar wordt ingezet op het optimaliseren van de leefomgeving voor alle burgers en op het verhogen van gezondheidswinst.

Lees meer

Netwerkzorg

Bij SeederDeBoer geloven wij dat samenwerking binnen zorgketens essentieel is om toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst te kunnen waarborgen. Wij ondersteunen zorg- en welzijnsorganisaties in het verbeteren van coalities en optimaliseren van samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Visie

Onderweg naar zorg voor iedereen door weerbaarheid in de samenleving

De zorgsector staat voor aanzienlijke uitdagingen, zoals een toenemende toestroom van patiënten, personeelstekorten, steeds complexere zorgvragen en hoge kosten. SeederDeBoer draagt actief bij aan de noodzakelijke transformatie van de zorgsector die nodig is om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden. We streven naar een samenleving waarin iedereen innerlijke rust en kalmte kan ervaren. Daartoe hanteren we een vernieuwende aanpak en leggen we de nadruk op essentiële kernthema's. We verschuiven de focus van ziekte naar gezondheid, cultiveren een nieuwe generatie leiders in de zorg, benutten de kracht van digitalisering en digitale innovaties, en bevorderen & benutten lokale en regionale samenwerking. Onze inzet is gericht op het actief bijdragen aan de transformatie van de zorgsector, met als doel een betere toekomst voor iedereen te creëren, zowel in de zorg als voor gezondheid, in de brede zin van het woord.

IZA als fundament

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) bestaat uit afspraken tussen diverse partijen in de zorg- en welzijn sector, waarin de dringende noodzaak tot verandering wordt onderstreept. Een breed gedragen transformatie is van essentieel belang om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, waarbij alle betrokken partijen zich gecommitteerd hebben zich in te zetten. Hoewel de urgentie enorm is, en de gestelde ambities aanzienlijk, realiseren we ons dat verandering alleen geleidelijk kan en wellicht ook geleidelijk moet plaatsvinden. Daarom is het cruciaal om op een andere manier te werken, rekening houdend met de behoeften van de klant en specifieke vraagstukken. We zijn ervan overtuigd dat programmatisch werken de sleutel is om stap voor stap verandering teweeg te brengen. Door klein te beginnen en geleidelijk te handelen, kunnen we een aanzienlijke impact creëren. Met deze aanpak pakken we de uitdagingen in de zorgsector aan en verwezenlijken we de gewenste verandering.

Onze unieke aanpak

Bij SeederDeBoer hebben we een diepgeworteld geloof in de relevantie en noodzaak van onze bijdrage aan de complexe maatschappelijke uitdagingen in de zorgsector. We zien onszelf als een getrainde en ervaren speler op het gebied van veranderkunde. We omarmen vernieuwing en inspireren individuen om samen met ons of met onze ondersteuning belangrijke stappen te zetten naar betere onderlinge verbinding en vertrouwen. Onze aanpak overstijgt grenzen en richt zich op gedeelde ambities, doelen en belangen. Dit doen we door gebruik te maken van onze uitgebreide kennis, ervaring en netwerken. We blijven betrokken bij onderzoek en ontwikkeling om nieuwe inzichten te vergaren. Met een programmatische en teamgerichte aanpak streven we naar concrete en impactvolle veranderingen. Zichtbare en voelbare resultaten. We kiezen voor een focus op specifieke thema’s en werken nauw samen met strategische partners, zoals overheidsinstanties, ziekenhuizen, regionale partners en koepelpartijen. Hierdoor kunnen we onze brede kennis en expertise inbrengen bij elke betrokken partij. Vanuit onze kennis, expertise en ervaring op het gebied van regionaal geïntegreerde zorg, digitale mogelijkheden en innovatieve vormen van aansturing en leiderschap, evenals onze gerichtheid op het verleggen van de focus op zorg naar gezondheid, dragen we bij aan een cruciale transformatie in de zorgsector.

Praten met een expert?
Neem contact op met Anke
Relevante items

Pagina
Jeroen Meijerink Award
artikel
Financiering als versneller van Zorgtransformatie
Case
Nieuwe strategie bij het Prinses Máxima Centrum ..
Case
Reorganisatie bij het UMCG ..
artikel
#1 KOPZORGEN — In gesprek met Peter Dijkshoorn
artikel
Het zorginfarct: De kracht van de jonge generatie in verbinding
artikel
Interview met Cathy van Beek
artikel
#2 KOPZORGEN — In gesprek met Emmeke van Eersel
Case
Harmonisatie en integratie bij het Amsterdam UMC ..
artikel
#3 KOPZORGEN — In gesprek met Jan Engelen
artikel
De reis naar passende zorg op de juiste plek
artikel
#4 KOPZORGEN — In gesprek met Sjaak Wijma
Case
Complete zorginformatie bij Registratie aan de bron ..
artikel
#5 KOPZORGEN — In gesprek met André Rouvoet
blog
"De Nederlandse zorg een stukje beter maken door goede uitwisseling van medicatiegegevens!" — Eva Koster
artikel
#6 KOPZORGEN — In gesprek met Thijs Merkx
artikel
Anke ter Horst partner bij SeederDeBoer