Sector - Publiek - SeederDeBoer

Sector — Publiek

We staan voor een grote maatschappelijke uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de samenleving een prettige plek blijft voor ons allen? Samen met ministeries, uitvoeringsorganisaties, het sociaal domein, hoger onderwijs en woningcorporaties werken wij iedere dag met hart en ziel aan deze gezamenlijke opgave.

Onze diensten

Toegankelijkheid

Bij toegankelijkheid draait het om de benaderbaarheid van de dienstverlening tussen overheid en burger. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie toegankelijk is en blijft?

Lees meer

Vertrouwen

Staat jouw organisatie voldoende in verbinding met de samenleving? En hoe doe je recht aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving?

Lees meer

Leefbaarheid

Leefbaarheid een subjectief en diffuus thema? Wij zien het als het creëren van een omgeving waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven. Met aandacht voor sociale, economische en ecologische aspecten.

Lees meer

Visie

De 'bron'

Een samenleving die prettig is voor ons allen stelt hoge eisen aan de toegankelijkheid van de overheid, het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burger en de leefbaarheid van onze samenleving.

Dit terwijl de complexiteit van wet- en regelgeving en stakeholders toeneemt en publieke gelden en capaciteit schaars zijn. Om deze impasse te doorbreken kijken we naar de 'bron' van het vraagstuk: op welke manier draagt de oplossing bij aan het daadwerkelijk beter bedienen van de burger? Door op deze manier verbinding met en focus op de essentie van het vraagstuk te houden, komen we tot resultaten. Ook in complexe omgevingen waarbij de oplossing niet voor de hand ligt.

De mens als vertrekpunt

In onze visie is veranderen mensenwerk; veranderen gaat van mens tot mens. Oók de grote systeemwijzigingen waar we nu voor staan. Het systeem verandert mee als de mensen die erin acteren op een andere manier werken en ander gedrag vertonen. Het is een samenspel in plaats van een volgtijdelijke verandering.

Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

Case
Herinrichten van het IT-landschap bij de Alliantie ..
blog
Veilig omgaan met gegevens in het sociaal domein — Loïs Kraaikamp
Case
Programmatisch werken bij de Nederlands Lucht- en Ruimte ..
Case
Duurzaam bestedingsplan bij gemeente Amstelveen ..
Case
Digitalisering van processen bij Gerechtshof Arnhem-Leeu ..
Case
Kortere en beheersbare doorlooptijden bij de Tuchtcollle ..
Case
Aanmeldingsproces voor studenten optimaliseren voor Maas ..