Gezonde samenleving - SeederDeBoer

Gezonde samenleving

Een paradigmaverschuiving stimuleren richting het kijken naar een gezond mens met een holistische bril, niet enkel door het afwezig zijn van ziekte. Wij willen bijdragen aan een maatschappij waar wordt ingezet op het optimaliseren van de leefomgeving voor alle burgers en op het verhogen van gezondheidswinst. Om het geluk in de maatschappij te verhogen en de druk op het zorgsysteem te verlagen.

Vanuit ons geloof dat een waardevol en veerkrachtig leven geleefd kan worden als er aandacht is voor alle verschillende aspecten die hieraan bijdragen, zoeken wij naar opdrachten waarin we de leefomstandigheden van de burgers kunnen vergroten. Wij hebben een groot netwerk binnen de zorg vol met gepassioneerde beleidsmakers en beslissers. Door problematiek in de wijk inzichtelijk te maken en de impact van beleidskeuzes terug te geven aan beslissers hopen wij keuzes over zorg passender te krijgen zodat deze bijdragen aan preventie van ziekte en optimalisatie van gezondheidsgeluk.

Deze paradigmaverschuiving vraagt van ons om op een andere manier te werken en over organisatiegrenzen heen te kijken. Wij zijn in staat om partijen te verbinden op hun gezamenlijke intrinsieke motivatie en faciliteren een constructieve samenwerking. Daarnaast zorgen wij als veranderaars met strak programmamanagement dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet in de gewenste nieuwe richting. In onze missie om bij te dragen aan een gezondere samenleving zoeken wij bevlogen veranderpartners in de zorg om de handen mee ineen te slaan.


Babs is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

artikel
De reis naar passende zorg op de juiste plek