Netwerkzorg - SeederDeBoer

Netwerkzorg

Bij SeederDeBoer geloven wij dat samenwerking binnen zorgketens essentieel is om toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst te kunnen waarborgen. Wij ondersteunen zorg- en welzijnsorganisaties in het verbeteren van coalities en optimaliseren van samenwerkingsverbanden.  

Passende zorg door samenwerking

Intensieve samenwerking tussen verschillende partijen in de zorgketen is van cruciaal belang. Het bundelen van krachten verbetert de coördinatie in het zorgproces en zorgt voor een betere doorstroom van patiënten en cliënten, juiste zorg op de juiste plek met betere kwaliteit en het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek. Het bouwen aan- en werken binnen een netwerk van verschillende organisaties vergt tijd en aandacht. SeederDeBoer staat voor u klaar om hierin te ondersteunen. Dit doen wij met een persoonlijke benadering, gericht op het opbouwen van vertrouwen en bewustzijn met oog voor elkaars belangen en een juiste financiering. Wij helpen u graag om deze uitdaging aan te gaan.

Werken In verbinding

Bij elke vorm van samenwerking draait het om de mensen, hoe ze zich tot elkaar verhouden en welke prikkels er zijn om samen te werken of juist niet. Bij SeederDeBoer beginnen we met het opbouwen van vertrouwen tussen de deelnemers aan het netwerk en onderzoeken we hun intrinsieke motivatie om deel te nemen. Vanuit deze basis werken we aan het creëren van een gedeelde betekenisgeving, visie en doelstellingen tussen de partijen. We hechten belang aan het bewustzijn van ieders bedrijfscultuur, het individuele belang in het netwerk en de beschikbare middelen. Onze begeleiding leidt onze klanten naar een gedragen netwerkstructuur waarin de deelnemende partijen effectief en flexibel kunnen opereren. We hebben ervaring met het faciliteren van dergelijke processen in verschillende ROAZ-regio's binnen de acute zorg, oncologienetwerken en samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen.

Bas is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

artikel
Financiering als versneller van Zorgtransformatie
Case
Toekomstbestendige capaciteitsplanning huisartsenzorg in ..
artikel
De reis naar passende zorg op de juiste plek