Thema - Besturing & Bedrijfsvoering - SeederDeBoer

Thema — Besturing & Bedrijfsvoering

Een goede besturing van je organisatie en een effectieve bedrijfsvoering is de basis voor gezonde groei. En het zorgt er bovendien voor dat je je klanten beter kunt helpen. Hoe staat jouw organisatie er voor?

Onze diensten

Governance & sturing

Als het gaat over governance & sturing, richten wij ons op organisatiestructuur, de (be)sturing van organisaties en de manier waarop zij verantwoording afleggen. Door te zorgen voor een optimale inrichting hiervan, zijn organisaties beter in staat om te sturen en hun strategie te realiseren.

Lees meer

Bedrijfsvoering

Hoe richt je de bedrijfsvoering optimaal in zodat de organisatie vol vertrouwen kan gaan voor tevreden klanten? Efficiënte en slimme bedrijfsvoering zorgt voor vertrouwen en weerbaarheid voor zowel medewerkers als klanten.

Lees meer

Procesmanagement

Het verbeteren van uw dagelijkse operatie is een continu proces. Daarom richten wij ons op het optimaal inrichten en besturen van uw processen én het creëren van een cultuur van continue verbeteren zodat er iedere dag aan het optimaliseren van uw organisatie gewerkt wordt.

Lees meer

Visie

Met een goed ingerichte besturing, heldere sturingsmechanismen en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering kunnen organisaties nóg beter presteren. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op andere domeinen kan meer waarde toegevoegd worden. Met onze advies- en veranderaanpak ondersteunen wij bestuurders en managers in de gehele breedte van besturing en bedrijfsvoering.

Het begint met inzicht

Wij evalueren en analyseren de bestaande situatie. Hoe functioneert de huidige organisatie? Wat gaat goed en wat kan beter? En draagt dit voldoende bij aan het realiseren van de strategie? Voor een goede evaluatie en analyse gaan we in gesprek met betrokkenen binnen en buiten de organisatie. We brengen verschillende perspectieven bijeen om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen. In interactie komen we samen met de mensen uit de organisatie tot een gedragen oplossing voor het vraagstuk.

In lijn met context en strategie

Wij helpen veranderen vanuit kennis en inzicht. We geven advies gericht op directe implementatie in de praktijk om verbeteringen en veranderingen te kunnen realiseren. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de strategie die gerealiseerd moet worden. We geven niet alleen advies over de gewenste situatie, maar besteden ook aandacht aan fasering, implementatievoorwaarden, risico’s en impact.

Duurzame impact

We begeleiden organisaties bij de implementatie van de benodigde veranderingen op het gebied van besturing en bedrijfsvoering. In onze aanpak staat duurzame verandering en zinvolle groei centraal. We doen dit in nauwe samenwerking met de organisatie en streven naar brede impact op korte en lange termijn.

Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

Case
Duurzaam verbeteren van de bedrijfsvoering bij IKNL ..
artikel
Financiering als versneller van Zorgtransformatie