Thema - SeederDeBoer

Thema's — Verandering vanuit vakmanschap

Samen met jou gaan we op zoek naar de essentie van jouw organisatie, creëren we inzicht en benutten we uiteindelijk de ruimte om de desbetreffende verandering op hoog niveau samen door te voeren.

Strategie & Business

Een passende veranderstrategie

Wij werken aan een organisatie die past bij jouw strategie en past bij de uitdagingen in steeds complexere omgevingen. Het is zoeken naar een goede balans tussen waardecreatie, het beleggen van verantwoordelijkheden en het organiseren van een vitale en productieve werkomgeving. Leiderschap staat hierin centraal. Samen werken we aan structuren en instrumenten die dit leiderschap optimaal ondersteunen.

Onze ervaring

Case
Amsterdam UMC — Een uitdagende reis naar harmonisatie en integratie

In het verlengde van de fusie tussen het AMC en VUmc begeleidt SeederDeBoer de reorganisatie van diverse afdelingen.

Klant
“De mensen van SeederDeBoer kijken niet alleen naar wat er nodig is op de korte termijn, maar bezien de zaken ook breder. Dat is prettig werken”
Martin de Heer
CEO - NL Mentalcare Group

Data & Digitaal

Gezonde groei

De wereld digitaliseert in een steeds hoger tempo. Hoe haak je hierop in en zet je digitale ontwikkelingen in om jouw organisatie te optimaliseren of te laten groeien? Wij helpen je hierbij, door IT-implementaties te begeleiden en werkprocessen te optimaliseren, automatiseren of in de Cloud te zetten. We brengen data op orde, creëren heldere dashboards, bouwen slimme algoritmes en realiseren een data-gedreven cultuur. Altijd gericht op een bestendige oplossing die werkt en waar je echt iets aan hebt. Zo haal je waarde uit data en maak je jouw digitale transformatie tot een succes.

Onze ervaring

Case
De Alliantie — Om een grote ambitie waar te maken moet je het klein maken en beginnen

SeederDeBoer ondersteunt de woningcorporatie bij herinrichting van het IT-landschap, waarbij ambities in lijn zijn gebracht met complexe realiteit.

Klant
“Het bijzondere aan de consultants bij SeederDeBoer is dat ze net even wat harder lopen en verder denken dan anderen”
Erik Janse
Director Digital Transformation, Manpower Group

Processen & Netwerken

Meer waarde creëren

Elke organisatieverandering vraagt om een wijziging in de manier van (samen)werken tussen mensen. Processen vormen hiervoor de basis. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk zien wij dat het een uitdaging is om de veranderideeën concreet te vertalen naar een nieuwe, samenhangende (en gedigitaliseerde) procesinrichting. En juist daar zijn wij goed in.

Onze ervaring

Case
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Een complexe reis waarbij elke stap voorwaarts gevierd wordt

Een complex verandertraject in een traditionele wereld, waarbij maatschappelijke urgentie de stuwende factor is. En waarbij elke kleine stap telt.

Klant
“De consultants hebben veel veranderkennis van Lean en Kaizen, en maken de slag van wat ze zien gebeuren, naar theorie, naar praktijkoplossingen”
Kitty Dudok
Afdelingshoofd radiologie en nucleaire geneeskunde, Het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Besturing & Bedrijfsvoering

Waardecreatie

Een goed georganiseerde bedrijfsvoering is de basis voor gezonde groei en zorgt er bovendien voor dat je je klanten beter kunt helpen. Met onze advies- en veranderaanpak ondersteunen wij CFO's en financiële managers op basis van onze ruime en brede ervaring bij banken, zorginstellingen en woningcorporaties. Onze primaire focus ligt op visievorming, complexiteitsreductie en waardecreatie.

Ook hier vind je binnenkort een klantreis.

Onze ervaring

Case
IKNL— Een inspirerende ontdekkingsreis waarbij de mooiste inzichten onderweg zijn opgedaan

Een dynamische ontdekkingsreis met grote impact op de hele organisatie van IKNL.

Klant
“'Met een proactieve, pragmatische aanpak hebben ze iedereen onderweg meegekregen en een wezenlijke verandering in de organisatie gerealiseerd'”
Arnoud van Vliet
Toenmalig directeur Bedrijfsvoeringorganisatie West-Betuwe