Sector - SeederDeBoer

Sectoren — Verandering is nooit hetzelfde

SeederDeBoer begeleidt verandertrajecten voor klanten in uiteenlopende branches, met een focus op de zorg, de publieke sector en de financiële sector. Samen werken we aan oplossingen waar zowel de organisatie als de maatschappij als geheel beter van worden.

Welke verandering zoek jij?

Zorgsector

Duurzame & gezonde samenleving

Wij helpen in de zorg met het beantwoorden van strategische vraagstukken en realiseren van verandering. Ons doel is de gewenste omslag met een duurzame impact te realiseren. De complexiteit van de ontwikkelingen in de zorg daagt ons uit om proactief, creatief en innovatief te denken, en we werken hierbij aan alle onderdelen die de zorg kunnen verbeteren.

Onze ervaring

Case
Registratie aan de bron — een turbulente reis die vroeg om pionierschap van alle betrokkenen

Het verbeteren van de zorg door het eenmalig en eenduidig vastleggen van zorginformatie, met de uitdaging proces en techniek aan elkaar te verbinden.

Klant
“Het ontbreekt managers vaak aan tijd om dieper te analyseren wat er nu precies gebeurt. Daar heeft SeederDeBoer ons enorm bij geholpen.”
Hugo Hendriks
Voormalig Facilitair Manager, Catharina Ziekenhuis

Publieke sector

Verandering vanuit wendbaarheid

Duurzaamheid, digitalisering en verstedelijking zijn voorbeelden van systeemgerelateerde trends waar organisaties nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Hiermee omgaan, vraagt om wendbaarheid. Wij ondersteunen publieke organisaties bij dit veranderproces door inzet op organisatieontwikkeling en besturing, procesoptimalisatie en digitale transformatie.

Onze ervaring

Case
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Een complexe reis waarbij elke stap voorwaarts gevierd wordt

Een complex verandertraject in een traditionele wereld, waarbij maatschappelijke urgentie de stuwende factor is. En waarbij elke kleine stap telt.

Klant
“We hebben te maken met een IT-verandering, waarbij communicatie, processen en belangen een rol spelen. SeederDeBoer begrijpt dit.”
Michiel Borgers
CIO Maastricht University

Financiële sector

Maatschappelijke meerwaarde creëren

Met onze advies- en veranderaanpak ondersteunen wij de financiële sector in het doorvoeren van complexe verandertrajecten. Wij helpen organisaties met vraagstukken op het gebied van digitalisering-, organisatie-, proces- of besturingsvraagstukken. Zo streven wij ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke rol die de sector vervult binnen onze samenleving.

Onze ervaring

Case
ABN AMRO Consultancy Talent Programme — Een uitdagende reis die vraagt om blijvend investeren

SeederDeBoer heeft met ABN AMRO een partnership om met jonge consultancy talenten het verandervermogen van teams en afdelingen duurzaam te versterken.

Klant
“Geweldig als iemand in je team komt met een outside-in-blik en scherpe vragen durft te stellen over waarom dingen zijn zoals ze zijn”
Ivo Knottnerus
CEO scale-ups en investeerder