Slimmere zorg - SeederDeBoer

Slimmere zorg

De zorg nóg beter maken. Dat is onze missie. Dit doen wij door zorgorganisaties te begeleiden in hun digitale transformatie naar een optimale inzet van digitalisering en data. Alleen door data en digitalisering in te zetten voor het realiseren van slimmere zorg, bereiken we de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en bieden we elke patiënt, nu en in de toekomst, overal de beste zorg.

Samen naar slimmere zorg

In een tijd waarin de zorgvraag steeds complexer wordt en het behoud van voldoende personeel een uitdaging vormt, speelt de inzet van digitalisering en technologie een cruciale rol. SeederDeBoer staat klaar om dit samen met de zorg mogelijk te maken. Dit doen wij met een focus op de volgende thema’s:

- Databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling

- Slimmere zorg

- Data en IT inrichting

SeederDeBoer streeft naar voortdurende verbetering in de zorg. We beschikken over diepgaande kennis van de zorg, het IZA, de Wegiz en databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de zorg. Met onze jarenlange ervaring in het ondersteunen en begeleiden bij het optimaliseren van gegevensuitwisseling, IT-implementaties en data omzetten in waardevolle informatie, helpen wij organisaties in de zorg digitaal te transformeren. Zo streven wij naar de beste zorg voor de patiënt van vandaag en de patiënt van de toekomst.

Databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling

Passende zorg, de juiste zorg op de juiste plek en de doel van het IZA. Het is alleen mogelijk met de juiste beschikbare informatie voor de patiënt en de zorgprofessionals. Hier speelt databeschikbaarheid een belangrijke rol. Door de ruime ervaring binnen landelijke programma’s weet SeederDeBoer als geen ander hoe weerbarstig het Nederlandse datalandschap is. Zonder afstemming op alle lagen van interoperabiliteit, krijgen we het niet voor elkaar. Wij doorgronden de behoeften en zorgen ervoor dat de juiste partijen aan boord zijn. Daarbij zetten wij onze expertise in door het vertalen van zorginhoud naar datastandaarden en het modelleren van zorgprocessen. Wij faciliteren het proces en de bijbehorende veranderopgave. Daarbij begeleiden wij van a tot z; van het moment dat een patiënt een eerste consult plant tot aan de kwaliteitsverantwoording. Onze kracht is dat wij hierin het zorgproces centraal zetten en oog hebben voor het geheel.

Slimmere zorg

Technologie en digitalisering inzetten voor een slimmere inrichting van de zorg kan op talloze manieren. De toepassingen en uitvindingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wij helpen zorgorganisaties met hun reis hierin. Zo kunnen wij helpen bij het inrichten van zorgpaden en zorg op afstand. Van thuismonitoring tot hybride zorg. We bieden niet alleen ondersteuning bij ontwerp en ideevorming, maar ook bij de implementatie van (IT-)oplossingen en zorgprocessen. Wij zien ketenzorg en netwerkzorg ook als onderdeel van slimmere zorg. De zorg speelt zich vaak af in een keten en zelden bij één enkele zorgaanbieder. En om deze zorg goed te organiseren is digitalisering een randvoorwaarde. SeederDeBoer heeft ruime ervaring op het gebied van netwerk- en ketenzorg, op het gebied van samenwerken én digitalisering. Wij geloven in de juiste inzet van e-health en zien meer toekomst voor beslissingsondersteuning en AI. Hierin adviseren wij en helpen wij te komen tot gepaste oplossingen om samen succesvol te implementeren.

Data en IT inrichting: van strategie naar executie

Het is essentieel voor zorgorganisaties om de IT- en data inrichting hoog op de strategische agenda te zetten. SeederDeBoer staat klaar om zorgorganisaties hierbij te helpen. Wij helpen bij het transformeren en reorganiseren van jouw IT- en data inrichting zodat deze aansluit bij de strategische ambities van het bedrijf. We formuleren samen een visie en strategie, maar zorgen ook voor sturingsmethodieken om de executie van je strategie mogelijk te maken. We besteden in ons werk veel aandacht aan de organisatiecultuur en de eindgebruiker in alle lagen van de organisatie. Alleen als die zich comfortabel voelt met de mogelijkheden die IT en data te bieden heeft, verandert er iets.

Wat bieden wij?

Binnen landelijke en lokale programma’s en projecten kunnen wij op alle niveaus waarde toevoegen. Van projectondersteuner tot programmamanager, en alles daartussen. Onze ruime ervaring binnen landelijke grote implementatieprogramma’s maakt dat wij gewend zijn om succesvol in inhoudelijk complexe en politiek gevoelige trajecten te opereren. Ook onze ervaring binnen de zorg maakt dat we impactvol zijn, op kleine en grote schaal. We zijn gewend om met veel partijen samen te werken, dat maakt dat stakeholdermanagement altijd een belangrijk onderdeel is van de uitvoering.

Met een veranderkundig perspectief zorgen wij ervoor dat strategie tot uitvoering wordt gebracht. Altijd met het doel de zorg nóg beter te maken.

Met onze ruime ervaring in de zorgsector staat SeederDeBoer als partner klaar om een strategie en visie te formuleren die passen bij de ambities van jouw organisatie. We begeleiden en adviseren en zorgen ervoor dat ideeën op papier komen en vervolgens ook tot uitvoering worden gebracht.

Wij zijn in staat om de zorg en het zorgproces echt te begrijpen. Welke informatie is wanneer nodig om goede zorg te leveren? En welke afspraken moeten hierover gemaakt worden? Hiervoor analyseren wij het zorgproces, samen met de zorgprofessionals. Hierbij hebben wij ook oog voor het doel van de analyse, bijvoorbeeld wanneer wordt welke informatie vastgelegd of wanneer is welke informatie nodig en hoe doen we dat dan? Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van het procesmodel van de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA).

Wij slaan de brug tussen de zorgprofessional en de IT professional. Het lijkt vaak alsof beiden iets anders zeggen of denken, terwijl het vaak gaat om wederzijds begrip. Wij brengen de juiste mensen bij elkaar, zorgen voor de juiste voorbereiding en zorgen samen voor een juiste koers, aanpak en uitvoering. Of het nu gaat om het opstellen van de strategie van de organisatie of om het verkrijgen van informatie vanuit data om meer datagedreven te werken of voor het verkrijgen van inzicht.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van digitale en data vraagstukken, kijk hier of neem contact met ons op.

Praten met een expert?
Neem contact op
Yoen is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Relevante items

Case
Nieuwe strategie bij het Prinses Máxima Centrum ..
blog
"De Nederlandse zorg een stukje beter maken door goede uitwisseling van medicatiegegevens!" — Eva Koster
Case
Complete zorginformatie bij Registratie aan de bron ..
artikel
#6 KOPZORGEN — In gesprek met Thijs Merkx