Besturing & Bedrijfsvoering - Procesmanagement - SeederDeBoer

Besturing & Bedrijfsvoering — Procesmanagement

De wereld wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat vraagt van organisaties dat zij flexibel in weten te spelen op hun veranderende omgeving en zich continu verbeteren. Elke verandering vraagt een andere manier van (samen)werken, van zowel mens als systeem. Processen en ketens vormen hiervoor de basis. Wij helpen met de concrete vertaling van veranderideeën naar een samenhangende procesinrichting.

Goed inzicht en sturing op je processen is de basis voor snelheid en wendbaarheid

Flexibel inspelen op datgene waar de omgeving om vraagt. Zelfstandig maar ook steeds vaker met externe partners. Samen werken om een optimale waarde te kunnen creëren. Goed inzicht en sturing op je onderliggende processen geeft niet alleen grip maar maakt je als organisatie ook wendbaar.​

Werken vanuit vertrouwen

Iedere verandering draait om mensen, hoe werken we met elkaar samen en zijn we bereid om te veranderen. Onze aanpak richt zich op het verbinden van mensen met (mogelijk) verschillende uitgangspunten en belangen. We creëren een gezamenlijk punt aan de horizon en hebben aandacht voor de verschillen die er tussen mensen en organisaties leven.

Veranderen in je comfort zone

Veranderen en innoveren vinden mensen vaak lastig. Maar veranderen kan je leren. Door het vaker te doen volgens vaste patronen wordt veranderen tastbaarder en voorspelbaarder en komt het in het DNA van de mensen en organisatie. Wij maken veranderen tastbaar, door vanaf het begin het gezamenlijke veranderverhaal te creëren. Waarom veranderen we en voor wie? Dit doen we met inspirerende workshops en zo draagvlak te creëren in de organisatie.

Praten met een expert?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Diensten worden steeds vaker niet door één partij geleverd maar door een samenwerking van partijen. Het goed laten aansluiten van processen tussen organisaties noemen we ketensamenwerking. Ook dit is mensenwerk. Wij hebben onderzoek gedaan naar de antecedenten voor het inrichten van een succesvolle keten. De kern is om vanaf de start van het proces elkaars belangen en uitdagingen inzichtelijk te maken en een gezamenlijke visie op de toekomst te creëren. Maar ook oog te hebben voor de omvang en impact van de verschillende deelnemers. Van hieruit nemen we u bij de hand en helpen stap voor stap in het opbouwen van een visie, onderling vertrouwen en het inrichten van de keten. Met een optimale klantwaarde als resultaat.

Of het nou de krapte op de arbeidsmarkt is of hevigere concurrentie als het gevolg van globalisering, de wereld om ons heen vraagt in toenemende mate om effectieve en efficiënte processen. Wij kijken bij het digitaliseren van een proces daar de gehele klantreis, of dit voor burgers, patiënten of klanten geldt. Die gaat verder dan alleen het inplannen van een digitaal consult of afspraak, maar vraagt om het herontwerp van het proces en anders leren denken en werken. We brengen de huidige situatie (ist) in kaart en ondersteunen in het bepalen naar de gewenste situatie (soll). We digitaliseren de waar het passend is bij de klantvraag.​
We maken gebruik van bewezen technieken als business process management, Lean, Lean Six Sigma en process mining. We werken samen met alle lagen in je organisatie. Zo creëren we een gedeelde en gezamenlijke nieuwe werkelijkheid, die niet alleen op papier bestaat.​

Processen gaan over hoe mensen in en met systemen samenwerken. Maar ook processen staan niet op zichzelf. In een organisatie staan zij in verband met ICT-architectuur, data-architectuur en de (verticale) organisatie van afdelingen. Wij denken met je mee over een procesarchitectuur of -inrichting als integraal onderdeel van het geheel. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw Target Operating Model, dat bijdraagt aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de inrichting gaat leven in de organisatie, door samen met je organisatie de sturing op processen in te richten. Bij sturing hoort niet alleen het definiëren van nieuwe KPI's, maar ook het realiseren van een duurzame gedragsverandering, door toe te werken naar een cultuur van continu verbeteren.​

Relevante items

Case
Aanmeldingsproces voor studenten optimaliseren voor Maas ..
blog
De rol van Consultant Proces Transformatie - Ann-Silvie Penning de Vries
Case
Kortere en beheersbare doorlooptijden bij de Tuchtcollle ..