Op weg in onze duurzaamheidsreis - Becoming B-Corp - SeederDeBoer

Op weg in onze duurzaamheidsreis - Becoming B-Corp

''Ken jezelf, zorg voor de ander en zorg voor een betere wereld.'' Dit is al meer dan 15 jaar de missie die centraal staat bij (samen)werken binnen SeederDeBoer. Het laat zien hoe we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van opdrachtgevers, onze medewerkers en de maatschappij waarin wij werken en leven. Collega's Guido Kilsdonk, Nona de Fretes & Krisje Tellers nemen je mee in de volgende stap die wij zetten in lijn met deze missie.

Onze betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij

Guido: “De maatschappij verandert; er dienen zich steeds nieuwe uitdagende, maatschappelijke vraagstukken aan. SeederDeBoer verandert mee om een betekenisvolle bijdrage te blijven leveren aan de wereld om ons heen.

Afgelopen jaar hebben we daarom besloten een volgende stap te zetten: structureel en doelgericht bouwen aan het vergroten van onze maatschappelijke impact. Als handvat gebruiken we de B Corp richtlijnen. B Corp heeft als doel om organisaties een ‘force for good’ te maken. Dit sluit goed aan bij onze eigen missie.”

Begin 2022 markeert het vertrekpunt van onze duurzaamheidsreis. Door in kaart te brengen op welke punten we al goed op weg zijn en waar nog verbetermogelijkheden liggen, hebben we besloten met welke thema's we aan de slag gaan. Met een enthousiaste groep collega's werken we in verschillende actiegroepen aan diverse onderwerpen, van het ontwikkelen van een energiedashboard, duurzaam leveranciersmanagement tot onboardingstrainingen.

Met elkaar leren en veranderen

Door onze veranderkundige aanpak weten we als geen ander hoe belangrijk inzicht en bewustzijn bij medewerkers zijn om een verandering te doen slagen. Daarom betrekken we collega's al vanaf een vroeg stadium op verschillende manieren in onze duurzaamheidsreis. Zo vergroten we met elkaar onze maatschappelijke bijdrage bij onze opdrachten en in onze omgeving.

Nona: “In november hebben we een inspiratiesessie georganiseerd voor de hele organisatie. Chrissie van Heijningen, impact manager bij Dopper, heeft ons aan het denken gezet met de impactlessen die Dopper tijdens haar eigen traject heeft geleerd. Aansluitend hebben we nagedacht voor welke Sustainable Development Goals (SDG) wij ons als SeederDeBoer willen inzetten en wat we daarvoor kunnen doen.

Begin dit jaar zijn we met een tweede ronde inspiratiesessies in de verschillende adviesgroepen verder gegaan. Zo maken we het steeds concreter hoe we op onze verschillende thema's een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. In het begin van deze sessies merkte we dat we zoekende zijn, ‘een betere wereld’ is niet gelijk een tastbaar concept. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan waardevolle inzichten. Wat mij het meest bij is gebleven van de inspiratiessessies is hoeveel we tijdens dit traject van elkaar kunnen leren en hoe nuttig het is om de verschillende perspectieven te delen over het bereiken van een betere wereld.”

Waar we staan in onze weg richting B Corp

Onze collega Krisje verteld hoe we er nu voor staan, hoe onze reis tot nu toe is geweest en wat we de komende tijd nog gaan doen.

Krisje: ‘’SeederDeBoer en Hieroo hebben onlangs gezamenlijk de B Corp Assesment ingediend en bevinden zich nu in de evaluatiefase. Hierna volgt nog een verificatie voor we onze finale B Corp score en certificering mogen ontvangen. We hopen op een positieve uitkomst begin 2024!’’

''Vanuit SeederDeBoer vinden we het belangrijk dat duurzaamheid diepgeworteld in ons gedachtengoed zit en dat zie je ook terug in onze kernwaarden: Ken jezelf, Zorg voor de ander en Zorg voor een Betere Wereld. Onze duurzame transformatie hebben wij bottom-up aangepakt door eerst middels inspiratiesessies met alle collega’s de belangrijkste thema’s voor Duurzaamheid te verkennen en vervolgens actiegroepen hiervoor in te richten die eigenaarschap hebben genomen over deze sub thema’s. Samen hebben we vervolgens de governance, operatie en processen verbeterd en waar mogelijk gemeten. In dit proces heeft B Corp een leidraad en instrument gevormd om onszelf als organisatie te blijven verbeteren.’’

‘’Na de certificering gaan we een nieuwe fase in en zijn we voornemend om samen met onze marktgroepen een aantal challenges te organiseren rondom duurzaamheidsthema’s. Daarnaast blijven we natuurlijk kritisch kijken hoe we duurzamer kunnen blijven opereren en zien we dit als een doorlopend proces. Bovendien gaan we binnenkort meer delen over de impact die SeederDeBoer maakt bij klanten en intern.’’


Dit jaar hopen we onszelf een B Corp te mogen noemen en blijven we vooruitkijken naar de stappen die we willen zetten. Volg ons op onze duurzaamheidsreis, zo hoor je binnenkort uitgebreider waar we mee bezig zijn en wat onze ambitie is.

Waar sta jij in jouw duurzaamheidsreis?