Krisje Tellers - SeederDeBoer

Krisje Tellers - Consultant

“Samen streven naar een betere maatschappij door middel van digitale innovatie”

Van hybride en wendbaar werken, tot digitalisering van dossiers en processen. We bevinden ons in een sneltreinvaart op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dit brengt voor veel organisaties zowel kansen als enorme uitdagingen met zich mee. En juist dát is precies waar mijn passie ligt: ‘Samen streven naar een betere maatschappij door middel van digitale innovatie’.

Voordat ik als Junior Consultant ben gestart bij SeederDeBoer, heb ik werkervaring opgedaan binnen het sociale ondernemerschapsklimaat.Zo werkte ik als eventcoördinator bij Impact Hub Amsterdam en als programma manager bij Impact Hub Berlijn. Binnen deze rollen ondersteunde ik in de ontwikkeling en uitvoering van acceleratieprogramma’s op diverse duurzame thema’s, waarbij ik sociale ondernemingen, investeerders, lokale overheden, partners, coaches en experts samenbracht. Al snel merkte ik dat de digitale startups in korte tijd enorme impact realiseerden en raakte ik geënthousiasmeerd over hoe digitalisering als middel kan worden ingezet om sociale doelen te bereiken. En dat is waar ik bij SeederDeBoer meer over hoop te leren en mijn ervaring in zowel project- als stakeholdermanagement voor wil gaan inzetten.

Impact maken en verbinden staan voor mij altijd centraal in mijn werk. Ik ben van nature ondernemend, nieuwsgierig en kan me goed inleven in verschillende belangengroepen. De manier waarop SeederDeBoer transformatietrajecten benadert vanuit een menselijke kant, maakt dat ik me hier vanaf de eerste minuut thuis voel.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier