Guido Kilsdonk - SeederDeBoer

Guido Kilsdonk - Partner

“Gonna change my way of thinking. Make myself a different set of rules”

Door de jaren heen heb ik me gericht op het leiden en begeleiden van complexe verandervraagstukken, zoals het begeleiden van de Nederlandse rechtspraak naar digitaal werken, verschillende fusies en organisatorische integraties en grootschalige reorganisaties. Veel van deze projecten kenden een complexe ICT-component.

Ik ben overtuigd van het feit dat de focus bij organisatieveranderingen moet liggen op het eindresultaat en niet op het proces daar naar toe. Dit klinkt voor de hand liggend, maar voor organisaties die steeds meer zijn ingericht op beheersing en controle blijkt dit minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Effectief en succesvol veranderen vereist een helder doel, maar ook de moed om de neiging tot plannen en beheersen van dit proces los te laten. Ik ben ervan overtuigd dat wij “a different set of rules” moeten toepassen om onze organisaties tijdig en effectief aan te passen aan de nieuwe eisen die de omgeving aan ons stelt. Je kan de complexiteit van grootschalige veranderingen niet effectief beheersen met een planning en een “planned change”-aanpak. Je kan de onderliggende complexiteit niet oneindig simplificeren door het in stapjes en modellen op te delen; You have to fight complexity with complexity. Organisaties zijn te complex om top-down te veranderen je zal als organisatie oprechte aandacht aan weerstand moeten geven en alle partijen op een oprechte wijze bij de verandering moeten betrekken.

Dit is geen eenvoudige boodschap voor een organisatieadviseur, maar ik weet uit ervaring dat succesvol veranderen begint met het besef dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan en de moed bij onze opdrachtgevers te kiezen voor een aanpak gericht op stapsgewijze verbeteringen, het onderkennen van de onderliggende complexiteit van grootschalige veranderingen, leiderschap en koersvastheid en het creëren van verbinding en samenwerking met iedereen die betrokken is bij en geraakt wordt door voorgenomen veranderingen.

Ik voel mij zeer verbonden met de aanpak en werkwijze van SeederDeBoer. SeederDeBoer werkt vanuit een oprechte intentie om onze opdrachtgevers te helpen bij het realiseren van de voor hen noodzakelijke veranderingen en verbeteringen. Ons startpunt is niet onze aanpak of onze expertise. Ons startpunt is wat noodzakelijk is om de organisatieverandering tot een succes te maken. Dat maakt het voor opdrachtgevers die SeederDeBoer niet kennen soms lastig ons te plaatsen. Echter het feit dat wij met vrijwel al onze opdrachtgevers een blijvende werkrelatie hebben opgebouwd bewijst het succes van onze aanpak.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier