De meerwaarde van een Project Management Officer - SeederDeBoer

De meerwaarde van een Project Management Officer

Een Programma/Project Management Officer (PMO) vergroot de slagingskans van jouw veranderprogramma sterk. Een PMO helpt onder andere met het op orde houden van de programmahygiëne. Een PMO brengt structuur en standaardiseert processen. Daarnaast zijn ze een verbindende factor tussen de diverse stakeholders bij het bevorderen van de communicatie en samenwerking. Hierdoor vergroten ze de kwaliteit van het programma en spelen ze een belangrijke rol bij het creëren van draagvlak binnen jouw organisatie. Een PMO is veelzijdig en een écht spin in het web.

Voorbeelden van werkzaamheden

Het functioneren als de rechterhand van de project- of programmamanager, onder andere door het uitwerken en voorbereiden van besluitvormings- en visiedocumentatie.

Het opstellen, bijhouden en bewaken van de projectadministratie zoals (deel)projectplanningen, actielijsten, risico’s, financiën en voortgangsrapportages.

Het projectteam ondersteunen in het organiseren, voorbereiden en notuleren van projectvergaderingen en oppakken van deelprojecten.

Het afstemmen met stakeholders, organiseren en faciliteren van werksessies, offsites en andere evenementen.

De kenmerkende kwaliteiten van een SeederDeBoer PMO

Flexibel: Breed inzetbaar en past zich snel aan nieuwe omgevingen.

Proactief: Zelfstandig aan de slag, snel productief en resultaatgericht.

Vernieuwend: Een scherpe, frisse blik en zorgen voor verjonging, creativiteit en dynamiek.

Mensgericht: De mens staat centraal en communicatief en sociaal vaardig.

Snel lerend: Direct van toegevoegde waarde door sterk lerend en adaptief vermogen.

Onze ervaringen

Maurits

In mijn rol als PMO bij een woningcorporatie was ik betrokken bij een programma om de IT-kernpakketten te implementeren. Ik fungeerde als rechterhand van de programmamanager. Ik vroeg voortgangsrapportages op bij projectleiders, bereidde stuurgroepen en andere overleggen voor en hield de financiële forecast en realisatie bij. Hierdoor faciliteerde ik het sturingsproces van de programmamanager en voorzag ik de informatiebehoefte. Ook hadden wij korte lijntjes, waardoor ik goed kon meedenken over de juiste balans tussen aanjagen en vertragen binnen het programma. In mijn rol ving ik veel signalen op die ik deelde met de programmamanager om zicht te geven op de onderstroom in het veranderprogramma.

Aileen

Tijdens mijn opdracht als PMO was ik de rechterhand van de programmamanager voor een programma met de focus op de ontwikkeling van een nieuw administratiesysteem voor een grote verzekeraar en de migratie van bestaande data naar het nieuwe systeem. In mijn rol werkte ik ondersteunend door bij stuurgroepen aan te schuiven, voortgangsrapportages te maken, actie en besluitenlijsten bij te houden en risico’s en issues binnen de verschillende teams te signaleren. Ik heb mogen bijdragen aan een versnellingsplan met als onderdeel een bijeenkomst waar vanuit een frisse blik een duidelijke richting werd gekozen. Met als doel kosten te drukken en de migratie van het oude naar het nieuwe systeem te versnellen. Dit versnellingsplan hielp mee aan de sturing van de verzekeraar en de transitie naar het nieuwe systeem.

Mees

Samen met een ervaren projectmanager verzorgde ik de projectsturing op meerdere projecten in het Financial Economic Crime (FEC) domein van Rabobank, met het doel om kwaliteit scores op te werken. In de eerste weken kreeg ik veel mee van hoe de projectmanager te werk ging en welke projecten er speelden. Na een tijdje werd dit meer eigen en trok ik de projecten naar mij toe om de kwaliteit scores te behalen. Tijdens deze opdracht wist ik wat er speelde op alle projecten binnen het team, organiseerde ik werksessies, coördineerde ik de communicatie over het project en hield ik de voortgang per projectonderdeel bij. Dit hielp mij om mijn project manager nog meer op de hoogte te brengen van de lopende projecten en te ontzorgen in haar werk. Ik heb mogen bijdragen aan het verbeteren van het systeem door een leerprogramma te ontwikkelen en te implementeren. Door dit leerprogramma kunnen honderden collega’s in heel Nederland belangrijke trainingen en workshops volgen en daar ben ik erg trots op.

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op