Aileen Janssens - SeederDeBoer

Aileen Janssens - Junior Consultant

“Soms is een verandering van perspectief het enige wat nodig is”

Tijdens mijn studie Bedrijfseconomie ontwikkelde ik me tot een breed geïnteresseerde bedrijfseconoom met kennis van verschillende invalshoeken met betrekking tot organisaties. Gedurende het laatste jaar van mijn bachelor en master, ontdekte ik waar mijn concrete interesses liggen. Namelijk organisaties laten groeien door het spotten van en inspelen op strategische kansen en uitdagingen, om dit vervolgens te implementeren in de strategie en de verandering te managen binnen de organisatie. Dit in combinatie met de wisselwerking tussen de bedrijfsmatige en de menselijke kant heeft er voor gezorgd dat ik gekozen heb voor de Master Strategic Management – Entrepreneurship.

Voor dat mijn avontuur bij SeederDeBoer begon heb ik actief bijgedragen aan het realiseren van de duurzaamheidsstrategie van BDO als werkstudent op het BDO Impact Centre. Zo heb ik verschillende sociaal maatschappelijke projecten opgezet en ondersteund, maar ook bijvoorbeeld een project rondom het verduurzamen van het inkoopbeleid van BDO. Zo bracht ik structuur aan in de werkzaamheden en landelijke communicatie en werd het overzicht bewaard rondom de lopende projecten en bijbehorende acties.

De ruimte om écht jezelf te zijn, de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het warme gevoel dat ik kreeg bij de SeederDeBoerders zorgden ervoor dat mijn keuze voor SeederDeBoer al gauw was gemaakt. In de komende jaren heb ik de ambitie om als consultant een positieve impact te hebben op de samenleving. Door bij te dragen aan waardecreatie in bredere zin help ik organisaties met complexe vraagstukken om lange termijn succes te garanderen en tegelijkertijd impact te hebben op thema’s rondom duurzaamheid. Vooral projecten waar veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn, zie ik als een uitdaging die mij energie geeft. Ik haal dan ook energie uit problemen oplossen in de breedste zin van het woord. Mijn positief kritische instelling in combinatie met mijn empathie en analytische vermogen helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen. Ik vind het belangrijk dat alle verschillende betrokken stakeholders of mensen binnen een team gehoord worden en de kans krijgen om hun mening en visie aan te kaarten. Soms is een verandering van perspectief het enige wat nodig is en door verschillende perspectieven te combineren, worden de beste oplossingen bereikt.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier