De meerwaarde van een Business Analist - SeederDeBoer

De meerwaarde van een Business Analist

Een Business Analist is de essentiële schakel tussen de ontwikkelaars en de business. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan jouw organisatie door complexe uitdagingen om te zetten in oplossingsrichtingen. Door de juiste gegevens te verzamelen en de goede vragen te stellen, stelt de Business Analist jou in staat om gefundeerde beslissingen te nemen en de juiste strategie te bepalen. Bovendien begrijpen ze als geen ander de behoeften van de diverse stakeholders binnen de organisatie. Hierdoor zijn ze in staat om deze behoeften te vertalen naar duidelijke vereisten van jouw projecten, wat een stevige basis legt voor succesvolle projectimplementaties.

Voorbeelden van werkzaamheden

Het definiëren van de scope en vereisten voor projecten en de communicatie naar betrokken stakeholders.

Het in kaart brengen en afstemmen van de zakelijke behoeften van diverse stakeholders.

Het opstellen van analyserapporten en vertalen van informatie naar waardevolle inzichten.

Het identificeren van potentiële risico’s, knelpunten en aandragen van oplossingen.

De kenmerkende kwaliteiten van een SeederDeBoer Business Analist

Flexibel: Breed inzetbaar en past zich snel aan nieuwe omgevingen.

Analytisch: Identificeren van knelpunten en het vertalen van informatie naar waardevolle inzichten.

Mensgericht: De mens staat centraal en communicatief en sociaal vaardig.

Proactief: Zelfstandig aan de slag, snel productief en resultaatgericht.

Probleemoplossend: In staat om complexe problemen te identificeren en te ontleden om vervolgens geschikte oplossingen voor te stellen.

Onze ervaringen

Maaike

Als ik terugkijk op mijn tijd bij een woningcorporatie kan ik zeggen dat mijn rol bij het implementeren van een data-gedreven aanpak een leuke en vooral interessante ervaring was. Er is een roadmap ontworpen voor deze vernieuwde manier van werken, met daarop projecten die bijdragen aan de het behalen van de data ambitie van de woningcorporatie. Eén van de deelprojecten was het maken van een wijkanalyse in de vorm van een dashboard, dat inzicht geeft in leefbaarheid in de wijk. Het doel van deze wijkanalyse is om verdiepende inzichten rondom het onderwerp leefbaarheid te krijgen. Om het gevoel te toetsen aan de data, en zo in te toekomst betere beslissingen te kunnen nemen. Als business analist was ik verantwoordelijk voor deskresearch rondom het onderwerp, ik verzamelde input van verschillende (toekomstige) gebruikers en stakeholders. Ik vond het uitdagend en tegelijkertijd erg mooi om dit subjectieve onderwerp meetbaar en dus inzichtelijk te maken voor de woningcorporatie, omdat het aantoonde hoe data een grote rol kan spelen in het verbeteren van een maatschappelijk thema als leefbaarheid.

Sabina

In mijn data opdracht bij een woningcorporatie ontdekte ik de kracht van gestructureerde data. Duidelijkheid in data biedt houvast en helpt mensen met het stellen van de juiste vragen. Als Business Intelligence Analist kreeg ik de opdracht om PowerBI dashboards verder te ontwerpen, implementeren, en de mensen die er mee werken te stimuleren en motiveren. Door de mensen mee te nemen in het ontwerpproces, merkte ik dat ze vooral gefrustreerd zijn over data als er geen duidelijkheid is. “Waarom bereken je dit zo? Waarom zijn er drie velden die bijna hetzelfde heten? En welke moet je dan gebruiken? Hoe weet je zeker dat dit de juiste data is?” Allemaal vragen die continu heen en weer werden gesteld tijden het ontwerpen van de dashboards. De rol gaf mij de kans om de datakwaliteit te verbeteren en processen te optimaliseren. Dit gaf de organisatie inzicht in kwalitatieve data waardoor daar op gestuurd kon worden. Er na een data-kwaliteitsstap de opmerking gemaakt “ik begin nu eindelijk te snappen waarom jij zo hamert op de kwaliteitsverbetering. Nu kan ik er iets mee”. Ik ben er trots dat door te focussen op de data, er stappen zijn gezet om de kwaliteit te verbeteren en daarmee mensen te verlichten. Je ziet ook dat er steeds meer enthousiasme ontstaat binnen het bedrijf om meer met data te gaan doen, nu dat we steeds meer standaardiseren. Data-gedreven leren werken binnen een bedrijf is een lange adem, maar het is super mooi om te zien hoe dit mensen echt helpt in hun werk.

Lotte

Als business analist voor een accountantskantoor kreeg ik de opdracht om mee te werken aan de herinrichting van de online omgeving waar compliance, quality en risk samenkwam met marketing en sales. De organisatie was bezig met een langlopend traject om van meerdere systemen naar één geïntegreerd systeem te bewegen voor o.a. marktanalyse en klantcontrole. In mijn rol fungeerde ik als verbinder tussen de ontwikkelaars van de technische systemen enerzijds, en het business development team anderzijds. Samen met het business development team hebben we op detailniveau gekeken naar wat er nodig was voor het nieuwe systeem door het analyseren van het huidige systeem, de wensen van het accountantskantoor en de mogelijkheden van de systemen. Het was uitdagend maar ook inspirerend om samen te werken met alle betrokkenen en als 'vertaler' op te treden tussen beide teams.

Het interessante aan deze opdracht was dat ik aan beide kanten te maken had met experts van wie ik veel kon leren, en we samen zijn gekomen tot een breed gedragen oplossing. Met de wensen, maar ook verplichtingen die we hadden vanuit de toezichthouder konden we kaders op stellen waar de ontwikkelaars mee aan de slag konden. Ik ben er trots op dat ik de ideeën en oplossingen vanuit het business development team goed heb weten te vertalen naar de ontwikkelaars, en dat we samen tot een ontwerp zijn gekomen waar het bestuur zich ook in kon vinden. Ik voelde het vertrouwen vanuit de organisatie om zelf op onderzoek uit te gaan om tot het ontwerp te komen, en kon zo echt mijn stempel drukken in deze opdracht.

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op
Andere inhoud die je wellicht ook interessant vindt

blog
De meerwaarde van een Project Management Officer