Sector Publiek - Toegankelijkheid - SeederDeBoer

Publieke sector — Toegankelijkheid

Bij toegankelijkheid draait het om de benaderbaarheid van de dienstverlening tussen overheid en burger. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie toegankelijk is en blijft?

Ruimte voor de mens

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van de voorzieningen, informatie en dienstverlening van de overheid. Wij zetten onze kennis en expertise graag in om systemen van werkwijzen, samenwerking, processen en ICT tegen het licht te houden, en op zo'n manier in te richten dat burger, medewerker en wetgever optimaal zijn geholpen.

De menselijke maat laten wij op verschillende manieren terugkomen in ons handelen: zowel bij het creëren van veranderruimte als bij de daadwerkelijke oplossing (ook als deze IT-gedreven is). De essentie van toegankelijkheid en bereikbaarheid is nabijheid. Nabijheid op momenten dat het nodig is.

We benaderen onze opdrachten vanuit een pragmatische en deskundige blik en geloven dat je met kleine veranderingen al grote impact kunt realiseren. We leveren maatwerk toegespitst op de werkelijkheid én werken methodisch precies. Veronderstellingen worden getoetst aan de praktijk door bijvoorbeeld realisatiegegevens te meten of te achterhalen, zodat gesprekken kunnen worden gevoerd op basis van feiten. Eerst goed de praktijk begrijpen en onderzoeken, en dan komen tot verbeterpunten.

Kernvragen waar wij ons mee bezig houden zijn: Hebben organisaties genoeg ruimte voor en zicht op de menselijke maat in hun handelen? En gebruiken ze die ruimte ook? Komt de ambitie en haalbaarheid voor de menselijke maat genoeg naar voren in strategie en beleid? Wij zijn maar wat graag je sparring partner!

Breg is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Benieuwd hoe wij bij SeederDeBoer toegankelijkheid zien en een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van jouw organisatie?

In onze opdrachtuitvoering werken wij vanuit ‘de bedoeling’: het optimaal bedienen van burger, medewerker en wetgever. We onderkennen de ruis en creëren voldoende bewegingsruimte zodat we zicht krijgen en houden op de diepere wens en de behoefte van medewerker en burger en het vervullen daarvan.

Om een juiste dienstverlening aan te bieden, is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan. Onze mensen faciliteren dit gesprek en delen hun kennis over manieren om de inzet en betrokkenheid van burgers vorm te geven en te waarborgen. Werkmethoden voor toenemende burgerparticipatie zijn: klantreizen, design-thinking en co-creatie. We organiseren dit graag samen met jouw organisatie.

Relevante items

Vacature
Senior Consultant Procesmanagement
Case
Digitalisering van processen bij Gerechtshof Arnhem-Leeu ..
Case
Duurzaam bestedingsplan bij gemeente Amstelveen ..
podcast
Verandergasten — Justine Feitsma
Case
Aanmeldingsproces voor studenten optimaliseren voor Maas ..
podcast
Verandergasten — Greet Prins
Case
Kortere en beheersbare doorlooptijden bij de Tuchtcollle ..