Sector Publiek - Leefbaarheid - SeederDeBoer

Publieke sector — Leefbaarheid

Leefbaarheid een subjectief en diffuus thema? Wij zien het als het creëren van een omgeving waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven. Met aandacht voor sociale, economische en ecologische aspecten.

Van subjectief naar objectief

SeederDeBoer beschouwt Leefbaarheid als het streven naar een harmonieuze omgeving waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven. Het gaat om het creëren van duurzame gemeenschappen met goede voorzieningen, een gezonde leefomgeving, sociale verbondenheid, economische vitaliteit en respect voor culturele diversiteit.

Leefbaarheid is inherent subjectief omdat het afhangt van individuele behoeften, perspectieven en ervaringen. Om het meer objectief te maken, kunnen meetbare criteria zoals kwaliteit van huisvesting, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, veiligheid en milieuaspecten worden gebruikt. Het betrekken van belanghebbenden, het verzamelen van gegevens en het analyseren van verschillende indicatoren kunnen helpen bij het verkrijgen van een meer objectief beeld van leefbaarheid, hoewel er altijd ruimte zal blijven voor interpretatie en diversiteit in opvattingen.

Pim is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Leefbaarheid vraagt om lange termijnvisie, een adaptieve planning en het nemen van gegronde beslissingen. Geef richting aan wat leefbaarheid voor jouw doelgroepen betekent en hoe je leefbaarheid kunt vergroten, nu en in de toekomst.

Data vormen een belangrijke sleutel voor het verbeteren en vergroten van leefbaarheid. Wij geloven dat data-gedreven inzichten bijdragen aan een dieper begrip over het thema en mogelijkheden biedt voor verbetering en sturing. Door het verzamelen en analyseren van data maken we patronen inzichtelijk die bij het afzonderlijk benaderen van aspecten in de wijk (groen, veiligheid, ..) niet zichtbaar worden. Dit inzicht vormt de basis om gesprekken aan te gaan.

Leefbaarheid is een vraagstuk van ons allen: inwoners, gemeenten, provincies, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Het verbeteren van leefbaarheid vraagt om samenwerking en samensturing van alle partijen. Wij faciliteren deze positieve transformaties, gericht op het bevorderen van samenwerking en duurzame ontwikkeling. Vandaag werken aan een betere stad van morgen!

Relevante items

Case
Herinrichten van het IT-landschap bij de Alliantie ..
podcast
Verandergasten — Maartje Brans
podcast
Verandergasten — Tanja Jadnanansing