Sector Publiek - Vertrouwen - SeederDeBoer

Publieke sector Vertrouwen

Vertrouwen is hét bindmiddel in onze democratie. Staat jouw organisatie voldoende in verbinding met de samenleving? En hoe doe je recht aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving? We helpen je graag bij het denken en doen vanuit de menselijke maat om zo - stap voor stap - te werken aan wederzijds vertrouwen.

Binnen beginnen, is buiten winnen

De huidige tijd vraagt om verandering in houding en gedrag van bestuurders, managers en ambtenaren. Vaak wordt de nadruk binnen overheidsorganisaties gelegd op het versterken van systemen en IT, en wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan de relationele aspecten van vertrouwen in mensen. Als medewerkers handelingsruimte ervaren om eigen afwegingen te maken en niet te veel beperkt worden door protocollen en procedures ontstaat eigenaarschap en verbinding. Het vraagt om een kanteling van controle naar vertrouwen.

Vertrouwen in organisaties werkt meerdere kanten op. Medewerkers zijn veelal intrinsiek gemotiveerd om de burger écht te helpen, maar voelen zich beperkt in een systeem van verantwoording en controle. Hierbij zien we een te grote verschuiving van het werken vanuit de leefwereld en de bedoeling naar de systeemwereld. Leidinggevenden hebben hierbij de taak om vertrouwen te geven aan medewerkers. Dit resulteert vervolgens in meer autonomie en gevoel van bescherming bij het maken van fouten. Dit vraagt om leiders met lef, visie, en zelfreflectie. Om leiders die teruggaan naar werken vanuit de bedoeling, leidend tot logische aanpassingen in werkwijzen, sturingsmechanismen en governance. Wil jij werken aan vertrouwen in je organisatie? Wij denken en doen graag met je mee.

Harriët is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Ben je benieuwd hoe SeederDeBoer organisaties leert een shift te maken van controle naar vertrouwen, te handelen vanuit intrinsieke waarden om zo het vertrouwen tussen overheid en burger te verstevigen?

Verandering naar een cultuur van vertrouwen begint bij leiders. Bij hen ligt de verantwoordelijkheid over welk gedrag wordt gestimuleerd. Om leiders te helpen het goede voorbeeld te geven, bieden wij maatwerkoplossingen gericht op leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Hierin passen we elementen uit systemisch werken, Theorie-U en corporate antropologie toe.

Wij zien het geven van vertrouwen en het loslaten enerzijds, en het benutten van de ontstane handelingsruimte en het nemen van verantwoordelijkheid anderzijds, als tweerichtingsverkeer. Deze wisselwerking vraagt om innovatieve manieren van (samen)werken, sturen en waardecreatie. Om je organisatie hierbij te helpen, zetten we interventie-methoden in en creëren we gezamenlijke taal. Ook putten we uit de Agile en Lean filosofie, waar waardecreatie een belangrijke bouwsteen is.

Relevante items

blog
Veilig omgaan met gegevens in het sociaal domein — Loïs Kraaikamp
Vacature
Senior Consultant Procesmanagement
podcast
Verandergasten — Mariëlle Heijltjes
podcast
Verandergasten — Wobine Buijs
podcast
Verandergasten — Jaco van Hoorn
Case
De Nederlandse Rechtspraak