Strategie & Business — Diversiteit, gelijkwaardigheid… - SeederDeBoer

Strategie & Business — Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Je wilt een meer diverse, gelijkwaardige en inclusievere organisatie worden. Door in te zetten op een inclusieve strategie en door samen te bouwen aan een duurzame organisatiecultuur verstevig je de toekomstbestendigheid van je organisatie en verhoog je denk- en doe-kracht. Maar waar begin je?

Een inclusievere organisatie is een investering in de toekomst

Door de inclusie, gelijkheid en diversiteit binnen je organisatie te verhogen, verbeter je je bedrijfsresultaat. Diverse perspectieven zorgen voor groter oplossingsvermogen en vergroten daardoor je innovatiekracht. Je kunt grondiger scenario’s, risico’s en mogelijkheden afwegen waarbij je besluitvorming faciliteert en groepsdenken voorkomt. Daarnaast biedt een inclusieve omgeving sociale veiligheid, vertrouwen en gevoel van waardering. Niet alleen leidt dit tot hogere prestaties, het geeft ook ruimte voor het aantrekken van divers toptalent en verhoogt het behoud van medewerkers. Met een stabiel en divers personeelsbestand bouw je een duurzame basis voor de complexiteit van toekomstige uitdagingen en vergroot je jouw aantrekkelijkheid als werkgever.

Wij zijn ervaren veranderaars

Wij helpen organisaties bij de stap naar een meer gelijkwaardige, diverse en inclusieve bedrijfscultuur. Samen met jou doorgronden we de complexiteit van jouw vraagstuk en werken we samen aan een passende route naar verandering. Hierin blijven wij ook naast je staan tijdens de implementatiefase. Met onze integrale blik op verandervraagstukken hebben wij oog voor de samenhang tussen mens, cultuur en besturing. Bij DGI-vraagstukken is deze holistische benadering essentieel.

We combineren veranderkennis met academische expertise

Hoe doen we dit? In onze DGI verandertrajecten werken wij samen met Semiha Denktaş en Rutger Engels. Semiha en Rutger zijn hoogleraren in de psychologie. Hun wetenschappelijke kennis en praktijk ervaring om DGI te bevorderen zetten ze in bij andere organisaties. Hun ervaringen deelden ze met andere auteurs in het boek 'Van Woorden naar Daden': een gids voor een inclusieve organisatie.

Van woorden naar daden

Het boek ‘Van woorden naar daden': een gids voor een inclusieve organisatie’ biedt praktische inzichten en strategieën om organisaties te transformeren in een omgeving die niet alleen divers is, maar ook rechtvaardig, toegankelijk, inclusief en uiteindelijk leuker voor iedereen. Aan de orde komen o.a. inclusief HR-beleid, inclusieve organisatiecultuur en communicatie, en inclusief leiderschap.

Red. Semiha Denktaş, Gwen de Bruin, Joris van den Ring-Bax. Van woorden naar daden: een gids voor een inclusieve organisatie. Uitgever: Boom, 2023.

Babs is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

In onze dienstverlening rondom DGI onderscheiden we drie aandachtsgebieden:

Wij helpen organisaties bij het formuleren van een gedragen en inclusieve strategie. Het realiseren van deze strategie vraagt om nieuw en passend leiderschap. Dit is niet altijd makkelijk. Samen doorleven we de nieuwe koers, spiegelen we in het proces waar nodig en implementeren we het gedachtengoed in de organisatie. Zo wordt de strategie tastbaar voor alle medewerkers.

Om een fijne werkplek voor iedereen te kunnen bieden moet een inclusieve strategie doorvertaling vinden in het HR-beleid. Wij kijken met een scherpe blik naar het bestaande beleid en toetsen op de aanwezigheid van blinde vlekken. We onderzoeken normenkaders, ongeschreven regels en heilige huisjes. Om daarna samen richting te geven aan een meer inclusieve en positieve werkcultuur voor iedereen.

Zonder dat we ons hier bewust van zijn, kan onze dienstverlening, productontwikkeling of ons klantcontact gericht zijn op specifieke doelgroepen. Deze wordt daardoor minder doeltreffend en kan leiden tot uitsluiting van diegenen tot wie we ons niet richten. Wij onderzoeken blinde vlekken in het primaire proces en adviseren hoe je dienstverlening inclusiever en daarmee effectiever kunt maken.

Relevante items

blog
De reis naar een diverser en inclusiever SeederDeBoer
blog
“De ruimte voor verandering zit ‘m vaak in de nuances.” — Bonnie Yuen
blog
“De kracht en noodzaak van ongemak” — Morris van der Hoeven
blog
Divers en Inclusief Werven – een passend recruitmentproces