Data & Digitaal — IT implementaties - SeederDeBoer

Data & Digitaal — IT implementaties

Het implementeren van nieuwe software of een nieuw systeem staat nooit op zichzelf. Een implementatie kan pas succesvol zijn wanneer er aandacht is voor het samenspel van processen, systemen, organisatie, mens en cultuur. Wij overzien het grote geheel en werken met je samen om jouw implementatie tot een succes te brengen.

Wij helpen bij complexe IT-implementaties

Een implementatietraject bestaat uit zes fasen: selecteren, voorbereiden, realiseren, gebruiken, beheren en optimaliseren. In al deze fasen vervullen wij de rol van gids zodat we samen met jouw organisatie de juiste weg vinden.

We besteden veel aandacht aan mens & cultuur (verandering en adoptie), processen (o.a. borgen van verandering), systemen (o.a. juiste functionele en technische requirements vastleggen) en de organisatie (o.a. neerzetten van toekomstbestendige en professionele beheerorganisatie).

We zorgen dat de organisatie de juiste uitrusting heeft door gebruik te maken van onze ervaring, kennis en een gereedschapskist aan werkvormen, planningen en formats. Samen zorgen we ervoor dat wij de stip aan de horizon bereiken.


Lucienne is expert op dit gebied
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Een IT implementatie is een complex proces en vraagt veel van een organisatie en haar mensen. Zo helpen we je bij jouw implementatie:

Van de selectie tot de optimalisatie begeleiden wij jouw implementatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ERP-, HRM-systemen of cloud migraties. Ook op specifieke fases helpen wij graag, bijvoorbeeld bij het selecteren van het juiste systeem.

Wij bekijken vanuit het veranderkundig perspectief jouw implementatie. Een cruciaal onderdeel van een implementatie. Welke behoeftes zijn er, welke impact heeft het, waar moet rekening mee gehouden worden en welke strategie en planning past hierbij. Het neerzetten van een continu proces van evaluatie en verbetering wat resulteert in leren en (door)ontwikkeling.

Weerstand in de organisatie, deadlines niet behaald en taken niet meer te overzien. SeederDeBoer helpt jou graag weer op weg door de huidige situatie te analyseren en de aandacht te verleggen op de benodigde veranderingen. Ook hier zijn de verandermanagementonderdelen cruciaal om de implementatie toch tot een succes te laten worden.

Wat staat jou als organisatie te wachten bij een IT-implementatie? Hoe pak ik het veranderkundige aspect van de implementatie aan? Hoe laat ik mijn stakeholders inzien welke rol zij vervullen? Wij delen graag onze geleerde lessen en kennis in de vorm van trainingen, toe te spitsen op jouw organisatie en sector.

Relevante items

Case
De Nederlandse Rechtspraak
Case
Aanmeldingsproces voor studenten optimaliseren voor Maas ..
Case
Herinrichten van het IT-landschap bij de Alliantie ..
Deze collega's kunnen meer vertellen over IT implementaties

Persoon
Lian Nel
Persoon
Sophie Holwerda
Persoon
Mila de Ruijter