Sector Financieel - Veerkracht, continuïteit én… - SeederDeBoer

Financiële sector — Veerkracht, continuïteit én weerbaarheid

Efficiency is rand voorwaardelijk voor gezonde bedrijfsvoering en voor dienstverlening tegen een eerlijke prijs. Tegelijk is de efficiency beweging doorgeschoten, waardoor de weerbaarheid van de organisatie is verminderd. Gezonde buffers zijn nodig voor het aanpassingsvermogen en de continuïteit van de organisatie en voorkomen een verschraling die uiteindelijk het einde van de organisatie inluidt.

Financiële dienstverleners weten als geen ander dat de sector onderhevig is aan grote disrupties. Financiële volatiliteit, vertrouwensvragen, economische neergang en nog veel meer impactvolle momenten. Tot dusverre weten de meeste financiële instellingen concurrerend te blijven en de schokken op te vangen. Maar hoe maak je hierin de juiste keuzes? Zeker nu de marges steeds verder onder druk komen te staan, zullen financiële dienstverleners slimme, risicobewuste keuzes moeten maken. Het gaat om het creëren van operational excellence, met de nodige veerkracht op de juiste plekken in de organisatie.


Risicobewust ondernemen: De sleutel tot veerkracht

In een snel veranderende omgeving, gekenmerkt door toenemende disruptieve gebeurtenissen, is het vermogen om met risico's om te gaan en op deze te anticiperen van cruciaal belang voor succes en duurzaamheid. Wij geloven dat risicobewust ondernemen omarmen een essentiële bouwsteen is voor veerkrachtige financiële dienstverleners. Door effectief vooruit te denken en een goede inschatting te maken van toekomstige events en risico, kunnen de juiste keuzes gemaakt worden.


Het vermogen om risico's te herkennen, te beoordelen en er effectief op te reageren, bepaalt het verschil tussen organisaties die gedijen en diegenen die worstelen om te overleven. Door risico's te identificeren en te beheren, kunnen financiële instellingen proactief reageren op veranderende marktomstandigheden en kansen benutten voor groei. Dit zorgt voor een sterke positionering om te (blijven) concurreren en open te staan voor nieuwe trends en technologieën. Het zorgt ervoor dat financiële dienstverleners met vertrouwen te toekomst tegemoet kunnen en klanten het vertrouwen te kunnen geven dat hun belangen op lange termijn beschermd zijn.

Een wendbare, maar effectieve organisatie

Een andere sleutelcomponent van een weerbare organisatie is haar medewerkers. Hoe beweeg je als financiële dienstverlener van een organisatie die is ingericht op de verkoop van specifieke producten aan klanten, met medewerkers die kennis en kunde hebben op productniveau, naar een organisatie die gericht is op klantwaarde?

Dit vraagt een omslag in organisatie richting keten denken, met waarde als onderstroom. Tegelijk is dit niet alleen een organisatievraagstuk, maar vraagt ook een andere skill set van de mensen in de organisatie.

Operational Excellence is geen simpelweg streven naar perfectie, maar eerder een cultuur, een mindset die diepgeworteld is in de organisatie. Het gaat om het voortdurend streven naar verbetering in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het gaat om het efficiënter maken van processen, het verhogen van de klanttevredenheid, het verminderen van kosten en het minimaliseren van risico's. Met een cultuur van operational exellence kunnen belangrijke doelstellingen als rendementsverbetering, lean organiseren en flexibiliteit van de organisatie worden behaald.

Resilience: Voorbereid zijn op het onverwachte

Financiële dienstverleners moeten altijd klaarstaan voor het onverwachte. De wereld is vol onzekerheid, en veerkrachtige organisaties zijn in staat om snel te reageren op disruptieve gebeurtenissen zonder in paniek te raken. Ze hebben een stevige basis waar zij altijd op kunnen terugvallen. Het vraagt om een duidelijk plan om op juiste plekken in de organisatie voldoende veerkracht te hebben. Zowel financieel, als operationeel. Een financiële dienstverlener kan zich voorbereiden door stevig vooruit te plannen en processen en teams te ontwerpen die in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en veranderende markten. Met veerkracht als kernwaarde kunnen financiële dienstverleners niet alleen overleven, maar ook gedijen in de meest uitdagende omstandigheden.

Jamiel is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Analyse en planvorming om de efficiency én weerbaarheid van de organisatie te verhogen.

Implementatie en ontwikkeling van dynamieken die bijdragen aan de weerbaarheid van organisaties, zoals leiderschaps- en teamontwikkeling, besluitvormingsprocessen, risicomanagement, crisismanagement, e.d..

Strategische risicoanalyses om de belangrijkste kansen en bedreigingen te identificeren.

Relevante items