Jamiel Arens - SeederDeBoer

Jamiel Arens - Managing Consultant

“Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk. (Seneca)”

Organisaties worden steeds groter en complexer. Daarmee ook de vraagstukken waar zij voor staan. Simpele antwoorden lijken bijna niet meer te bestaan. Op dat soort momenten geniet ik ervan om organisaties te helpen. Door in kleine stappen die onzekerheid en complexiteit aan te pakken. Ik geloof erin dat geen enkel probleem té groot of té complex is voor een oplossing. Met daadkracht, creativiteit en samenwerking ontstaan oplossingen. Ook voor deze complexe en ingewikkelde opgaven. Ik draag graag bij aan het ontrafelen van deze complexiteit en organisaties weer een stuk verder te brengen in hun ontwikkeling.

Deze fascinatie voor complexiteit is al vroeg begonnen, maar komt het meest naar voren tijdens mijn studies Politicologie en Bestuurskunde. Het leren begrijpen van grote vraagstukken met veel belangen en verwachtingen, stond hierin altijd al centraal. Ik combineer dit graag met mijn passie voor filosofie. Dit stelt mij in staat om verder te kijken dan de antwoorden die voor de hand liggen, maar juist nieuwe perspectieven op te zoeken. Nieuwe paden, met nieuwe oplossingen.

De laatste jaren focus ik met name op de financiële sector. Bedrijven in deze sector zijn continue in beweging en doen dit in een snelle, maar onzekere markt. Dit vraagt om een constant verlangen om het steeds een stukje beter te doen. Ik zet mij graag in om deze veranderambitie werkelijkheid te maken. De projecten waar ik bij betrokken ben zijn vaak grote verandertrajecten binnen het IT, Finance of Risk domein, met een focus op governance, besturing en organisatie inrichting.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier