Lilians eerste jaar als Junior Consultant bij een bank - SeederDeBoer

Lilians eerste jaar als Junior Consultant bij een bank

Wat ik, Lilian, geleerd heb in mijn jaar als Junior Banking Consultant (JBC’er) bij ABN Amro?

Een jaar geleden stond ik op het punt te beginnen aan een nieuw avontuur. Het grote mensenleven, met een fulltime baan en ervan overtuigd dat ik wilde werken binnen de Finance afdeling van een bank. Het allerliefste bij ABN AMRO. Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen ik hoorde dat ik aangenomen was voor het Consultancy Talent Programme van SeederDeBoer! Dit specifieke traineeship is een unieke samenwerking tussen ABN AMRO en SeederDeBoer. Hierbij doe je ervaring op bij ABN, terwijl je opleidingen en trainingen volgt bij SeederDeBoer. De focus ligt daarbij voornamelijk op het aanpakken van een opdracht vanuit een consultantsperspectief en je persoonlijke ontwikkeling.

Een jaar vol verantwoordelijkheden

Als ik terugkijk op deze start, had ik van tevoren niet verwacht dat ik zoveel kon leren in één jaar. Een kleine greep uit de dingen die ik mocht doen: Ik bouwde het datamodel dat aan de basis lag van het grootste deel van de financiële rapportages die naar de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van de bank gingen. Dit model consolideerde de resultatenrekeningen van álle separate onderdelen van de bank naar één geheel. De output ervan vormde de basis van de gesprekken die gevoerd werden over de inhoud en implicaties van de cijfers. Wát een verantwoordelijkheid! Daarnaast begeleidde ik met een team het bankbrede budgetproces. Een groot stakeholdermanagementproces met onwijs veel verschillende partijen die hun geplande budget van het komende jaar in dezelfde tool moeten indienen. Ook was er ruimte voor iets lichtere kost, maar was deze niet minder speciaal en indrukwekkend: ik kreeg de mogelijkheid om tezamen met mijn mede-JBC’er Sander van Dijk de (inmiddels oud-)CFO Clifford Abrahams te interviewen! Naast serieuze inhoudelijke vragen over zijn kijk op de toekomst van ABN stelden we hem ook persoonlijkere vragen, bijvoorbeeld: wel of geen ananas op een pizza? Het was spannend maar heel interessant om iemand van zo’n niveau in de organisatie op een informele(re) manier te kunnen spreken en een inkijkje te krijgen in zijn zienswijze en doen.

Levenslessen

Terugkijkend op dit veelbewogen jaar, dat ik voor het overgrote deel vanaf mijn thuiswerkplek beleefde, besef ik me dat ik enorm veel heb geleerd. Over wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Ik heb leren omgaan met verschillende werkstijlen en -omgevingen. Wat het verschil is tussen cyclisch en projectmatig werk, en product- of mensgericht werken? Ik kan het je nu haarfijn uitleggen. Ik heb ervaren hoe het is om met een variëteit aan persoonlijkheden binnen een zeer diverse, internationale omgeving te werken. Bovenal heb ik geleerd hoe ik onder stress presteer en welke signalen van mijn lichaam ik hierbij in de gaten dien te houden. Bij deze waardevolle levenslessen stond mijn mentor van SeederDeBoer altijd klaar om te sparren of te helpen situaties in perspectief te plaatsen.

Ik kijk uit naar wat de toekomst mij gaat brengen en hoop nog elk jaar zoveel te kunnen leren als dit jaar!


Enthousiast geworden door Lilians verhaal?
Solliciteer hier!