Lilian Broekman - SeederDeBoer

Lilian Broekman - Consultant

“Be as passionate about listening as you are about wanting to be heard”

Het hoogste niveau van rationeel denken, is weten dat je een gevoelsmens niet kan overtuigen met rationele argumenten. Hoewel mijn analytisch vermogen en academische onderwijzing mij uitstekend hebben geleerd hoe je rationeel je punt overbrengt, kan ik soms mijn ratio en gevoel niet op één lijn krijgen. En wat moet je dan? Het liefst ga ik dan sparren met anderen. Andere meningen stellen mijn argumenten op scherp en valideren of ontkrachten juist mijn standpunt. Maar het gevoel dat iemand écht naar je luistert, daar kan geen argument tegenop.

En zo'n consultant wil ik zijn. Begrijpen wat het gevoel is achter de argumenten. Compassie kunnen tonen en mijn gesprekspartners het gevoel geven dat er écht geluisterd wordt. Mijn analytisch vermogen kunnen gebruiken om de rationele argumenten in lijn te brengen met de emotionele. En daarmee de beste oplossing te kunnen aandragen en implementeren. Want het gevoel dat je verandering teweeg kan brengen en zo impact te maken, dat is voor mij de drijvende kracht hierachter.

SeederDeBoer is de plek die mij de ruimte geeft dit te ontwikkelen en beoefenen. Naast de vrijheid om jezelf te ontwikkelen naar wie je écht bent, ook de steun in de rug en het duwtje in de goede richting te zijn. Jezelf verder te brengen dan je dacht te kunnen komen. Als je jezelf de ruimte geeft om in het wilde weg te denken, dan komen de creatiefste oplossingen naar boven.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier