Breg van de Geer - SeederDeBoer

Breg van de Geer - Managing Consultant

“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen”

Wanneer ik om me heen kijk, dan zie ik dat de maatschappelijke vraagstukken die nu voorliggen, niet opgelost worden binnen de muren van de organisatie zelf, maar tussen organisaties. Het organiseren van ketenlogistiek, zoals een goede doorstroming van de dossiers in de strafrechtketen of ontslagmanagement van ziekenhuis naar verzorgingshuis, is niet afdoende. Het gaat ook om het organiseren van goede samenwerking in het netwerk dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor deze problematiek. Bij het oplossen van deze vraagstukken sta ik op de schouders van design thinking, cybernetica (‘stuurmanskunde’), de sociaal constructionisten en systeemdenken. Door deze meervoudige manier van kijken kan ik het totale speelveld goed overzien.

Mijn ervaring is dat successen bij complexe problemen niet vanzelf tot stand komen, maar ontstaan door oplossingsgericht te werken. Bij SeederDeBoer heb ik de mogelijkheid om ‘fundamenteel’ te werken. Een stevig fundament leggen voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie door op zoek te gaan naar de essentie van het probleem. Door fundamenteel, essentieel en goed samen te werken, ontstaat ruimte voor een wezenlijke verandering. Dat is mijn drijvende kracht bij het adviseren, ontwerpen en organiseren van oplossingen voor complexe vraagstukken.

Klanten geven mij terug dat zij mij waarderen omdat ik goed ben in het overbruggen van weerstanden, sturen op resultaten en het begeleiden van bestuurders en senior management in de besluitvorming. De scherpte die daarbij nodig kan zijn in het gesprek schuw ik niet. Door vertrouwen te geven en een sfeer neer te zetten van ‘samen gaan we het doen’ werken we doelgericht toe naar het afgesproken resultaat.

Er is geen gebaand pad; elke organisatie, afdeling en soms ook persoon, vraagt om een passende (mogelijk andere) aanpak. Mijn aanpak kan ik aanpassen aan de omstandigheden om zo het beste resultaat te behalen. Vandaar mijn quote: ‘Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen’.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier