Tess van Splunteren - SeederDeBoer

Tess van Splunteren - Consultant

“Iets wat jij denkt te zien, hoeft geen waarheid te zijn”

Door nieuwsgierig te blijven en met behulp van het stellen van de juiste vraag geloof ik dat we als mensen in contact blijven. Al sinds jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het menselijk gedrag. Wat drijft mensen? Vanuit welke overtuiging? Hoe wordt verbinding gecreëerd? Wanneer ontstaan er verschillen en waar komen die vandaan?

Dat ik graag in contact sta met mensen verklaart destijds ook de keuze voor de studie verpleegkunde. Ruim vijf jaar heb ik met plezier gewerkt in een academisch ziekenhuis en bijgedragen aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Kwalitatief goede zorg vindt in mijn optiek altijd in samenspraak met de patiënt plaats. Het ziekenhuis is voor mij een weerspiegeling van de maatschappij; ik werkte samen met jong en oud en verschillende etniciteiten en opleidingsniveaus. Juist daarom is het van belang om als professional met een open blik het gesprek aan te gaan, te luisteren en samen tot de kern te komen. Zorg op maat, afgestemd op de wensen en behoeften van de hulpvrager, met als doel om samen een verbetering te realiseren.

Tijdens mijn loopbaan merkte ik al snel dat ik getriggerd werd om naast de patiëntenzorg ook overstijgend mee te denken. Kwaliteitsverbeteringen, preventie, verander- en implementatiemanagement en procesvraagstukken binnen de keten trokken mijn aandacht. Om me hier verder in te verdiepen ben ik, naast mijn werkzaamheden als verpleegkundige, de master Innovatie in Zorg en Welzijn gaan doen. Na het afronden van deze master wilde ik de switch naar de consultancy maken. Vanuit mijn interesse in de mens, viel mijn keuze al snel op SeederDeBoer.

Als consultant is het voor mij een mooie uitdaging om organisaties te helpen bij het doorbreken van de ‘status quo.’ Ik belicht een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven en probeer de essentie te vinden door de juiste vragen te stellen. Middels out of the box te denken zoeken we naar een gezamenlijk doel en daarmee een passende oplossing. Deze aanpak vind ik terug bij de kernwaarden van SeederDeBoer, waardoor het bedrijf goed aansluit bij mij als persoon. Naast dat ik mij vakinhoudelijk kan ontwikkelen, biedt SeederDeBoer ook ruimte voor persoonlijke aandacht en groei. Dit samen met een team van ambitieuze en inspirerende collega’s.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier