Sofie Groenewoud - SeederDeBoer

Sofie Groenewoud - Junior Banking Consultant

“Mensen staan als verbinders in het middelpunt van verandering”

Mensen in mijn omgeving vragen mij: waarom een consultancy traineeship gefocust op de financiele sector terwijl mijn achtergrond eigenlijk psychologisch is? Mijn antwoord ligt voor mijzelf dan direct voor de hand. Juist het raakvlak tussen het traineeship dat Seeder de Boer aanbiedt en het psychologische stuk van veranderingen en mijn studie hebben mijn weg geleid naar het traineeship. De focus van Seeder op de menselijke kant van veranderingen is iets dat voor mij direct opviel en mij inspireerde. Ik ben altijd een verbinder geweest en wilde dit ook graag doorzetten tijdens mijn werkende leven. Aan iedere verandering liggen mensen ten grondslag, dus ik ben van mening dat je zonder de draagkracht van die mensen niet kunt veranderen. De kern van de verandering zijn de agenten die de verandering dragen en dat zijn de mensen. Daarom juist moeten mensen in het middelpunt van de verandering staan.


Tijdens mijn stage change management bij de ABN AMRO bank kwam ik in aanraking met het consultancy traineeship van Seeder de Boer i.s.m. ABN AMRO. De bank had mij al positief verrast gedurende de voorgaande gelopen stage maanden. De mogelijkheden zijn er absoluut, zolang jij ze zelf in de hand werkt. Ik leerde hoe divers de bank is en hoe veel werkzaamheden en verander mogelijkheden er ook in een bank aanwezig zijn. Ook hier zullen processen opnieuw ingericht worden en zijn er talrijke andere consultancy skills toepasbaar in een mooi ‘speelveld’. Met dat speelveld bedoel ik de mogelijkheden die je als Banking Trainee binnen Customer Care and Operations worden aangeboden. Zoals ik net al heb benoemd, zijn er talloos veel mogelijkheden, maar ben jij daarin zelf de variabele. Die pro-actieve houding aannemen en op onderzoek uit gaan passen goed bij mijn persoonlijkheid. Ik vind het continue leren en oefenen, nieuwe ervaringen opdoen en uit je comfort zone treden dan ook echt belangrijk aan het begin van mijn avontuur op professioneel gebied. De mogelijkheden die de bank biedt samengevoegd met de trainingen gefaciliteerd door Seeder de Boer zijn als je het mij vraagt een unieke en perfecte combinatie om je carrière te kickstarten.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier