Morris van der Hoeven - Junior Consultant

“Trouw zijn aan je persoonlijkheid en idealen brengt meer succes en geluk”

Al sinds de middelbare school ben ik mij bewust van mijn interesses en talent in het ‘menselijke’. Dit heeft doorgewerkt in bijna elke keuze die ik sindsdien heb gemaakt. Op persoonlijk vlak heeft zich dit geuit in het coachen van jongeren in hun muzikale ontwikkeling en het coachen van een voetbalteam, waarbij niet alleen voetbal of muziek centraal staan, maar vooral ook de aandacht voor de persoon die tegenover mij staat. Professioneel betekent dit dat ik naast de inhoud een grote focus houd op het mensgerichte aspect en ernaar streef om daarmee de inhoud en het resultaat te versterken. Naast interpersoonlijke vaardigheden liggen mijn kwaliteiten in mijn analytisch en probleemoplossend vermogen, waarbij authenticiteit een belangrijke waarde voor mij is. Als je trouw bent aan je eigen persoonlijkheid en idealen, bereik je meer succes en geluk.

De afgelopen jaren voel ik een groeiende maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb mijzelf afgevraagd wat ik eigenlijk wilde bereiken met het pad dat ik bewandelde, om niet met de grijze massa mee te stromen als de zoveelste consultant of manager in het bedrijfsleven. Ik had behoefte aan een purpose en deze heb ik gevonden in maatschappelijke relevantie. Tot nu toe heb ik dat op kleinschalig niveau ervaren in een scriptie over verandering naar circulariteit en het opzetten van een maatschappelijk bewuste boodschappenservice in Amsterdam. Uiteindelijk heb ik de ambitie om dit uit te breiden en met mijn werkzaamheden een directe impact te hebben op thema’s zoals gelijkheid, duurzaamheid en innovatie.