Mila de Ruijter - SeederDeBoer

Mila de Ruijter - Senior Consultant

“A mind once stretched by a new idea, never regains its original dimension”

Door mijn intrinsieke interesse voor digitaal en transparant (samen)werken maak ik processen en systemen snel eigen. In mijn opdrachtuitvoering verbind ik mij graag aan de mensen om mij heen en ben ik sterk gericht op samenwerking. Het meenemen van mijn stakeholderveld voelt daardoor vaak natuurlijk aan. Ik vind de (menselijke) processen, veranderingen en optimalisaties binnen organisaties bijzonder interessant. Hierin meegenomen het creëren van bewustwording, iets waar ik ervaring mee heb opgedaan in mijn afgeronde opdrachten als projectleider en implementatiecoördinator bij Dienst Justitiële Inrichtingen en als kwartiermaker bij Sociale Zaken (Inspectie SZW, Directie Opsporing). Momenteel kan ik in mijn huidige opdracht ‘Implementatie van Oracle Cloud Applications' als Programmamanager bij Mazars goed mijn opgedane (digitale) project-en verandervaardigheden kwijt. Schakelen tussen de publieke markt en de financiële sector vind ik leuk, het houd mij scherp omdat het verschillende uitdagingen met zich meebrengt.


Ik kan mij goed aanpassen in verschillende contexten waarin politiek-bestuurlijke sensitiviteit gevraagd wordt of een snelle slagkracht nodig is. De gemene deler in opdrachten zit hem in dat hoewel resultaat hoog in mijn focusgebied zit, ik altijd een mensgerichte aanpak met maatwerk nastreef. Wat ik belangrijk vind in samenwerking en in het uitvoeren van mijn opdracht is om oneindig nieuwsgierig te blijven, naar buiten te blijven kijken. Zodat je ziet wat er in de buitenwereld speelt, wat er verandert en wat voor kansen dat kan bieden. Een succesvolle implementatie vraagt meer dan een papieren plan, het is jezelf en elkaar kritisch de vraag stellen “wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken”. Kijkend naar de zaken de duurzame organisatiewaarde hebben, waar vaak ook een beetje durf en moed voor nodig is.

Collega's omschrijven mij als professioneel, betrokken, analytisch sterk, organisatiesensitief en empathisch.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier