Melissa Sellaiyah - SeederDeBoer

Melissa Sellaiyah - Consultant

“Inzicht door reflectie opent deuren naar vooruitgang”

Tijdens mijn bachelor Health&Life Sciences en master Healthcare Management maakte ik kennis met de Nederlandse zorg. Met name mijn bachelor was breed georiënteerd. Na in het lab en de snijzaal te hebben gestaan en maatschappelijke en ethische dillema’s te hebben bestudeerd, concludeerde ik dat de organisatorische kant van de zorg mij het meest aansprak. Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van onze gezondheidszorg? Hoe houden we de zorg kwalitatief hoogwaardig, maar worden we ook efficiënter? Hoe gaan we mee met de snelle technologische ontwikkelingen, maar houden we de zorg tegelijkertijd menselijk?

Dit zijn vragen waar ik ook naast en ná mijn studie mee aan de slag ben gegaan. Eerst een aantal jaren bij een Health Tech startup die een oplossing biedt voor veilige communicatie tussen zorgverleners wereldwijd. Vervolgens bij SeederDeBoer, waar we met een grote en hechte groep collega’s organisaties helpen met complexe verandervragen. Onze focus? Die ligt op de mens.

Als consultant sla ik de brug tussen zorg en Data/IT. Dat ik de context ken waarin zorgorganisaties en -professionals zich bevinden, helpt daarbij. Ik spreek hun taal en luister goed naar wat er wel, maar ook niét gezegd wordt. Zo komen we samen tot de kern en kunnen we voorwaarts. Stap voor stap, met passie, vertrouwen en een helder proces.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier