Maurits van der Scheer - SeederDeBoer

Maurits van der Scheer - Consultant

“Het is niet verkeerd van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn”

Verandering betekent in het diepe springen, het zekere opgeven voor het onzekere. Als gevolg hiervan zijn mensen huiverig om benodigde veranderingen in gang te zetten. Daarnaast is het lastig om tóch van richting te veranderen wanneer nieuwe informatie aan het licht komt. Ik geloof dat enige mate van pragmatiek onmisbaar is bij verandering. Ik hoop waarde te kunnen leveren door mijn pragmatisme te combineren met een mensgerichte aanpak om zo duurzame verandering te bewerkstelligen.

Mijn studieachtergrond vanuit University College heeft mij geleerd om problemen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Hierbij werd het mij duidelijk dat problemen niet opgelost kunnen worden zonder oog te hebben voor het menselijke. Het heeft mij geïnspireerd om hier tijdens mijn masteropleiding Organisational Change meer over te leren. Tijdens mijn studie ben ik met SeederDeBoer in aanraking gekomen en was ik meteen onder de indruk. Bij binnenkomst op het kantoor blijkt de mensgerichte aanpak door de open bedrijfscultuur en de focus op persoonlijke ontwikkeling. Ik zie het dan ook als de perfecte plek om grote sprongen te maken als organisatieadviseur.

Mijn mensgerichte aanpak met een vleugje pragmatiek is begonnen door het ontdekken van verschillende (bedrijfs)culturen. Zo heb ik als vrijwilliger op een basisschool in Namibië mogen werken, onderzoek voor multinationals in China uitgevoerd en ben ik op uitwisseling naar Canada geweest. Door deze ervaringen ben ik in gaan zien dat er niet één manier is om je doel te bereiken. Soms ligt de juiste oplossing in het heroverwegen van beslissingen. Naarmate ik meer ontdekte over de plaatselijke gebruiken was ik beter in staat om hierop in te spelen. Daarnaast heeft mijn natuurlijke drang naar verbinding en het opbouwen van relaties ervoor gezorgd dat ik altijd streef naar het begrijpen van de mensen achter het vraagstuk. Zo kom je gezamenlijk tot een oplossing.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier