Marloes de Bruin - SeederDeBoer

Marloes de Bruin - Senior Consultant

“Luisteren kan zo veel zeggen”

Jaren geleden koos ik voor de bachelor Bestuurskunde omdat ik het interessant vond om na te denken over processen die de maatschappij op macroniveau vooruit kunnen helpen. Gedurende mijn studie verschoof mijn belangstelling naar het mesoniveau als focus voor verbetering. Ik koos voor een master in verandermanagement, waar mijn interesse voor mensen en thema’s als relationele dynamiek en professionele identiteit binnen organisaties aangewakkerd werd.

Deze thema’s kwamen tot leven in een eerdere werkervaring binnen een NGO, waar ik een bestuurlijke fusie assisteerde en het management en medewerkers ondersteunde tijdens de transitie. Ik ondervond hier aan den lijve dat verandering pas echt slaagt wanneer er – naast aandacht voor coördinatie en doelstellingen – oog is voor drijfveren, behoeften en gedrag binnen organisaties. Het blootleggen van deze menselijke kant van organiseren en veranderen, acht ik dan ook van groot belang.

Mijn natuurlijke werkwijze om dit te bewerkstelligen kenmerkt zich door actief te luisteren en observeren en door het stellen van de juiste vragen. Vervolgens kom ik graag samen tot een plan van aanpak. Als consultant bij SeederDeBoer wil ik me graag verder ontwikkelen in vraagstukken op het snijvlak tussen mens en organisatie.


Al onze mensen bekijken?
Kijk hier