Marieke van Boesschoten - SeederDeBoer

Marieke van Boesschoten - Senior Consultant

“Mensen maken verandering waar, zij zijn de sleutel tot succes!”

De kranten staan er vol van, de zorgsector staat onder druk. De noodzaak voor een goede bedrijfsvoering en gezonde financiële situatie staat hoog op de strategische agenda. Bestaande oplossingen zijn niet altijd meer toereikend en het is tijd voor een fundamentele transformatie. Maar, hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat de beoogde verandering ook realiteit wordt?

Er bestaat geen blauwdruk die iedere verandering tot een succes maakt. Het is de kunst om een veranderaanpak te hanteren die past bij de organisatie, de strategische koers en de cultuur. Vanuit die visie heb ik in de afgelopen jaren verschillende bedrijven begeleid in het realiseren van hun veranderdoelstellingen, voornamelijk gericht op fusies en afsplitsingen (carve-outs). Mijn ervaring is dat het de mensen zijn die verandering tot leven brengen, zij zijn de sleutel tot succes!

Ik haal er veel plezier uit om, naast het opzetten van een passend veranderplan, mensen in organisaties te verbinden. Samen met hen de complexe veranderpuzzel oplossen geeft mij energie. Mijn achtergrond in de kind- en jeugdpsychologie en in financieel management sluiten hier op aan.

Ik kijk ernaar uit om, samen met mijn bevlogen collega's van SeederDeBoer, een steentje bij te dragen aan een duurzame gezondheidszorg!

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier