Louelle van Bergen Henegouw - SeederDeBoer

Louelle van Bergen Henegouw - Senior Consultant

“Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang”

Van jongs af aan ben ik getriggerd door het bedrijfsleven en was ik bewust van het feit dat uiteenlopende issues organisaties kunnen remmen in het behalen van maximale resultaten. De vraag waar ik later de juiste ondersteuning zou kunnen bieden om een organisatie vooruit te helpen, hield me toen al bezig.

Tijdens mijn master Management Accounting & Control werd voor mij helder dat in het realiseren van een gezonde organisatie, in deze studie met name beoordelend op de bottom line, men de menselijke factor centraler zou moeten stellen. Zonder werknemers met de juiste werkhouding hebben gestelde doelen of een verandertraject geen kans van slagen. Maar hoe zorgt een organisatie ervoor dat medewerkers de schouders eronder zetten om de doelen daadwerkelijk te bereiken? Die vraag is voor mij reden geweest om een master Human Resource Management te volgen. Het vergaren van meer kennis op dit vlak stelde mij in staat om mijn blik te verruimen en de mensen op een juiste manier te betrekken. Mijn ambitie is om met de opgedane kennis verbinding te leggen tussen soft control en hard control. Deze koppeling werkt versterkend en is essentieel voor organisaties die vooruit willen. Terugkijkend heb ik nu een snijvlak gevonden waarop ik graag ondersteuning bied. Mijn doel is om organisaties te helpen met hun vraagstuk, hen in staat te stellen het verder zelf op te pakken en op die manier de organisatie impactvol te verlaten. Op deze wijze én met mijn enthousiasme, wat zich uit in doorzettingsvermogen en flexibiliteit, hoop ik iets positiefs te weeg te brengen in organisaties. Het Consultancy Traineeship van SeederDeBoer geeft mij de kans om zowel praktische ervaring op te doen in uiteenlopende sectoren als de juiste vaardigheden te leren. Deze combinatie helpt mij mezelf te ontplooien tot een allround consultant met een toekomstgerichte houding.


Al onze mensen bekijken?
Kijk hier