Linda van Olst - Managing Consultant

“Overzicht schept ruimte”

Sinds 2010 vervul ik verscheidene rollen op het gebied van projectmanagement, proces- en software implementaties. Zo heb ik voor een ziekenhuis verbetermaatregelen voor de poliklinieken geïdentificeerd en op onderdelen doorgevoerd met als doel uniformering en standaardisatie van de processen. Voor een publieke organisatie heb ik bijvoorbeeld een Quick Win programma opgezet en grotendeels zelf uitgevoerd, om proces- en IT-verbeteringen door te voeren.

Wanneer ik bij organisaties naar binnen stap, kijk ik direct naar hoe de mensen en processen georganiseerd zijn; is het logisch, klantgericht, efficiënt? Wat is er nodig om de organisatie beter te laten functioneren? Ik bekijk de wereld vanuit een ‘processenbril’. Dit schept overzicht en biedt ruimte voor verbetering. Mijn toegevoegde waarde bestaat uit het aanbrengen van structuur, onderzoeken van de wijze waarop het werk is georganiseerd, het verbeteren van de processen zodat de organisatie efficiënter kan functioneren. Waar ik me over blijf verwonderen is dat er in veel organisaties nog zoveel mogelijkheden zijn tot verbetering van de processen. Hier ga ik graag mee aan de slag, waarbij de zorgsector mijn speciale interesse heeft.

De zorgsector is volop in beweging, ze worden gedwongen meer bedrijfsmatig te gaan werken. Door deze organisaties een iets meer bedrijfskundige aanpak te laten zien, wordt duidelijk dat efficiënt werken èn goede zorg verlenen prima hand in hand kunnen gaan. Door processen vast te leggen, het opzetten van een realistische planning, een stappenplan te maken en goede communicatie neem je medewerkers mee in de goede richting en wordt concreet wat er van ze verlangd wordt. Ik vind het belangrijk om samen met de medewerkers het beoogde doel te bereiken zodat ze uiteindelijk zelf met het nieuwe systeem of de nieuwe werkwijze kunnen werken. Het project is voor mij geslaagd wanneer medewerkers zich het nieuwe proces eigen hebben gemaakt.