Lana Aziz - SeederDeBoer

Lana Aziz - Senior Consultant

“De ander begrijpen voor je zelf begrepen wil worden”

Zowel in mijn vrije tijd als op het werk vind ik het mobiliseren en verbinden van mensen belangrijk. Mensen met elkaar verbinden kan pas wanneer er genoeg vertrouwen is. Mijn kracht is mijn inlevingsvermogen waarbij ik eerst de ander wil begrijpen voordat ik zelf begrepen wil worden. In mijn ervaring creëert dit draagvlak en vertrouwen voor verandering.

Na mijn studie Healthcare Management in Rotterdam ben ik mijn carrière gestart als consultant in de zorgsector. Ik heb een sterke drive om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Deze drive is ontstaan door het meelopen in het primaire proces in de ouderenzorg en palliatieve ziekenhuiszorg. Daar heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven liefdevolle zorg te leveren. Tegelijkertijd heb ik de complexiteit van het werk van de zorgprofessional ervaren en hoe belangrijk het is om hun met de juiste middelen te faciliteren. Voor mij is de grootste uitdaging om processen zo optimaal mogelijk in te richten zonder teveel administratieve rompslomp voor de zorgprofessional. Zo kunnen zij de kern van hun vak handhaven: kwalitatief goede zorg leveren aan de patiënt.

Het vervullen van een brugfunctie waarbij ik diverse, soms conflicterende, belangen en wensen bundel en vertaal naar verschillende lagen van een organisatie geeft mij energie. Van belang is dat organisaties over de grenzen van de eigen afdeling heen kijken, open met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Met mijn enthousiasme en bevlogenheid hoop ik de ander te inspireren en klaar te stomen voor verandering.

Een open sfeer, waarin fouten menselijk zijn en worden besproken, is voor mij essentieel. Ik vind het belangrijk dat het veranderproces bijdraagt aan een verbetering van menselijke verhoudingen. Zo hoop ik bij te dragen aan het creëren van een open, maar ook veilige organisatiecultuur waarbinnen geleerd wordt van fouten, bijna fouten en successen. Samen de kwaliteit van zorg verbeteren. Graag denk ik hier samen met u over na om de zorg, beetje bij beetje, goed te maken.

Het enige wat je hoeft te doen, is goed zijn. Iedereen komt terug waar het goed is. In mijn werk gebruik ik deze woorden om bij iedere stap in het proces te bedenken wat voor mijn klanten van toegevoegde waarde is.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier